2009. október 2-4.
Szeged

Cél: a feladatbank-fejlesztésbe bevonható, a diagnosztikus feladatírás, tesztszerkesztés szabályait ismerő és alkalmazni tudó, számítógépes feladatírásra felkészült, önállóan és igényesen dolgozó feladatírók kiválogatása.

PROGRAM

A természettudományi műveltség értékelése, feladattípusai
Előadó: Korom Erzsébet egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A legfontosabb nemzetközi és hazai természettudományi vizsgálatok (IEA–TIMSS, OECD–PISA) értékelési koncepcióinak, módszereinek, feladattípusainak áttekintése, a TÁMOP projekt várható értékelési koncepciójának, módszereinek, feladattípusainak felvázolása. A tudás „hagyományos” és „realisztikus” értékelésének értelmezése a természettudomány területén.
Természettudományi műveltséget mérő feladatok írása I-II.
Gyakorlatvezető: Csíkos Csaba, habil. egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi
B. Németh Mária, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
Cél: A tudás „hagyományos” és „realisztikus” értékelésére használható, az ismeret, a megértés és az alkalmazás követelményszintek értékelésére alkalmas, zárt és nyílt feladattípusok áttekintése, a feladatírás gyakorlása.
Hallgatói feladat: Egy tantárgy egy kisebb témakörének kiválasztása, tartalmainak és követelményeinek átgondolása, és annak alapján hat feladat (három-három „hagyományos” és „realisztikus”, különböző típusúk) és javítókulcs írása. A feladatok tematikus és követelmény szerinti paramétereinek megállapítása. A munka megbeszélése, megkezdése az I. részben, ellenőrzése és javítása a II. részben történik.
Hallgatói anyag: Feladat- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Dokumentáció: Feladat- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Számítógépes feladatírás
Gyakorlatvezető: B. Németh Mária, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
Pap-Szigeti Róbert, főiskolai docens, Kecskeméti Főiskola, GAMF
Cél: Feladat- és javítókulcs-írás Word szövegszerkesztővel, fejléc, feladatkeret, kódkockák szerkesztése, használata, szöveg beírása, objektumok (ábra, táblázat stb.) beillesztése, válaszmezők típusai, szerkesztése, feladatok méretének változtatása, áthelyezése
Hallgatói feladat: A tíz feladat és javítókulcs számítógépes szerkesztése
Hallgatói anyag: Feladat- és javítókulcs-sablon (Word fájl), teszt- és javítókulcs-sablon (Word fájl)
Dokumentáció: Feladat- és javítókulcs-sablon (Word fájl), teszt- és javítókulcs-sablon (Word fájl)
Természettudományi műveltséget mérő tesztek szerkesztése I-II.
Gyakorlatvezető: Korom Erzsébet, egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Vidákovich Tibor, habil. egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A tudás „hagyományos” és „realisztikus” értékelésére használható teszttípusok áttekintése. Tartalom- és követelményrendszer összeállítása, tesztfeladatok paraméterezése (tematikus, követelmény, feladattípus, időigény szerinti stb.), a tesztszerkesztés gyakorlása
Hallgatói feladat: A kiválasztott tantárgyi témakör tartalom- és követelményrendszerének összeállítása, a meglevő hat feladat paraméterezése. A meglevő feladatok által le nem fedett tartalmakra és követelményekre négy új feladat (kettő-kettő „hagyományos” és „realisztikus”, különböző típusúak) és javítókulcs írása, az új feladatok paraméterezése, a tíz feladatból teszt és javítókulcs összeállítása. A munka megbeszélése, megkezdése az I. részben, ellenőrzése, javítása a II. részben történik
Hallgatói anyag: Teszt- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Dokumentáció: Teszt- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
A diagnosztikus feladatbank fejlesztése
Előadó: Vidákovich Tibor, habil. egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A TÁMOP projekt keretében kidolgozandó feladatbank felépítésének és a munka ütemezésének áttekintése. A feladatbank-fejlesztés szervezése, a feladatíró munkacsoportok kialakítása, a következő időszak feladatainak megbeszélése
Dokumentáció: Bemutató (ppt-fájl)