TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 pályázat

Időpont: 2009. szeptember 18. 9-16 óra

Helyszín: Hotel Mercure konferenciaterem
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

A rendezvény célja a projekt bemutatása és a partnerintézményekkel, képviselőikkel való személyes kapcsolatfelvétel volt. A konferencián részt vettek a partnerintézmények, a támogató szerv képviselői és a neveléstudomány, illetve a kapcsolódó területeken tevékenykedő kutatók.

PROGRAM

A rendezvényt dr. Köpeczi-Bócz Tamás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója nyitotta meg. "A közoktatás eredményességének, hatékonyságának javítása fejlesztéspolitikai eszközökkel” című nyitóelőadása interdiszciplináris kontextusban világította meg a mérés-értékelés közoktatásban játszott szerepét, a „Mit jelent az eredményes, hatékony közoktatás?” kérdéssel.

Ezt követően az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport és az SZTE Neveléstudományi Intézet kutatói felvázolták a projekt céljait, illetve a tanulók fejlődéséről személyre szóló visszajelzést biztosító diagnosztikus rendszer kidolgozásának terveit.

Csapó Benő, DSc intézetvezető egyetemi tanár a kutatócsoport és a projekt szakmai vezetője a jelenlévők köszöntése után a pedagógiai értékelés fejlődésének tükrében bemutatta a projektet. Elmondta, hogy nemzetközi értékelési programok (például az IEA-TIMSS, az OECD-PISA) és az Országos kompetenciamérések rendszeresen mérik az iskolai teljesítmények átfogó alakulását, a szummatív mérések azonban nem alkalmasak a tanulók egyéni fejlődésének követésére, a tanulási problémák feltárására (diagnózisra) és azok megoldására. A nemzetközi és hazai vizsgálatok (például HELP) jelzik, hogy a magyar közoktatás kezdő szakaszával súlyos problémák vannak. A tanulók közel negyede már az iskolába lépéskor jelentős hátránnyal indul, és nem, vagy nem a későbbi tanulmányokhoz szükséges színvonalon sajátítja el az alapvető készségeket, képességeket. A tanulók közvetlen segítésére, fejlesztésük egyéni támogatására diagnosztikus mérésekkel előállítható visszajelző információkra van szükség. A gyakori, azonnali és költséghatékony visszajelzést pedig a technológia-alapú értékelés jelenti. Csapó Benő elmondta, hogy világszerte jelentős összegeket fordítanak a technológia-alapú értékelés kutatás-fejlesztésére. – Az OECD−PISA 2006 óta különböző területeken (CBAS, 2009: ERA) technológia alapú méréseket végez. – Végül ismertette a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítására létrehozott munkacsomagok feladatait.

A délelőtti programot dr. Csíkos Csaba habil. egyetemi docens (SZTE Neveléstudományi Intézet, SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport) prezentációja zárta, amely a pályázat továbbképzési programjaiba nyújtott betekintést. Csíkos Csaba elmondta, hogy a tervezett program sikere függ a technikai és humán erőforrásoktól, a felhasználók felkészültségétől. Ez utóbbi biztosítását szolgálják a program keretében megvalósuló 360 és 30 órás akkreditált, valamint az iskolai helyszíneken szervezett képzési programok.

A délutáni programban a pályázat részprojektjeit az SZTE Neveléstudományi Intézetének docensei, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjának munkatársai Csíkos Csaba, Józsa Krisztián, Korom Erzsébet, Vidákovich Tibor és Zsolnai Anikó mutatták be.

A rendezvényt egy informális jellegű kérdés-válasz fórum zárta.