A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és Oktatáselméleti Kutatócsoportja két új, információs-kommunikációs technológiával felszerelt tantermet alakított ki. A termek kialakítását és felszerelését a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” c. TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 pályázat keretében az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával támogatta. A termek átadására 2010. február 17-én került sor a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében. a Bölcsészettudományi Kar vezetői, a Neveléstudományi Intézet és az Oktatáselméleti Kutatócsoport oktatói, a Kar más tanszékeinek oktatói, valamint a projekt megvalósításában szerepet vállaló kollégák. A sajtó képviseletében újságírók is jelen voltak

A teremátadó ünnepséget dr. Csapó Benő DSc intézetvezető egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője nyitotta meg. Beszédében röviden bemutatta az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport eddigi eredményeit, ismertette a pályázat fontosabb részleteit, hangsúlyozva a projekt távlati céljait. Beszéde végén megköszönte a kollégák kitartó munkáját, valamint a további, hasonlóan magas színvonalú munkára biztatta őket.

A termeket hivatalosan a Kar nevében dr. Csernus Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja adta át az intézetnek. Csernus Sándor méltatta a kutatócsoport munkájának fontosságát. Elmondta, hogy a Bölcsészettudományi Kar vezetése nevében büszkén nyújtott segítséget a fejlesztés megvalósításában, valamint a további támogatásáról biztosította a projekt megvalósítását.

A termeket részletesen dr. Molnár Gyöngyvér habil. egyetemi docens, a kutatócsoport szakmai vezető-helyettese mutatta be a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a két terem más-más funkciót tölt be, és egymást kiegészítve segítik a tanítási-tanulási folyamatot.

A termek bemutatását követően résztvevők kipróbálhatták a rendszer működését.

Az átadást követően állófogadásra került sor, ahol a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében megoszthatták egymással véleményüket, benyomásukat a termekről, valamint az elhangzottakkal kapcsolatban időközben felmerülő kérdéseikre választ is kaptak a kutatócsoport munkatársaitól és vezetőitől.