Időpont: 2010. február 13. 10-16 óra

Helyszín: Leövey Klára Gimnáziumban
Budapest, Vendel utca 1. IX. ker.

PROGRAM

Diagnosztikus mérések fejlesztése” c. TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 pályázatban „A diagnosztikus mérések feladatrendszerének kidolgozása, feladatbankok kiépítése” c. munkacsomag megvalósításának részeként a 2009 őszén lezajlott feladatírói továbbképzéseken részt vett szakértők találkoztak, hogy megbeszéljék a megkezdett munka folytatását. A nap folyamán a három érintett műveltségi területen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány) dolgozó munkacsoportok egymást váltva, folyamatosan konzultáltak munkacsomag koordinátorával és a framework-ök kidolgozásában közreműködő szakértőkkel.

A munkamegbeszélés egész napos program-beosztása biztosította a feladatíróknak, hogy betekintést nyerhessenek mindhárom műveltségi terület munkálataiba is. A találkozó kiváló lehetőséget kínált az interdiszciplináris tapasztalatcserére, a kollégák megismerkedésére és az esetlegesen felmerült szakmai, technikai, vagy elméleti problémák közös megvitatására.

Olvasás-szövegértés

Matematikai műveltség

Természettudományos műveltség