2009. szetember 25-27.
Szeged

Cél: a feladatbank-fejlesztésbe bevonható, a diagnosztikus feladatírás, tesztszerkesztés szabályait ismerő és alkalmazni tudó, számítógépes feladatírásra felkészült, önállóan és igényesen dolgozó feladatírók kiválogatása.

Feladatíró Olvasás Program

Olvasás-szövegértést mérő feladatok írása I-II.
Gyakorlatvezető: Józsa Krisztián, egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
Molnár Edit Katalin, egyetemi adjunktus, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A szövegérétés mérésére használható, különböző szintek értékelésére alkalmas, zárt és nyílt feladattípusok áttekintése, a feladatírás gyakorlása.
Hallgatói feladat: Egy szöveg kiválasztása, paraméterezése, és annak alapján hat feladat és javítókulcs írása. A feladatok paramétereinek megállapítása. A munka megbeszélése, megkezdése az I. részben, ellenőrzése és javítása a II. részben történik.
Hallgatói anyag: Feladat- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Dokumentáció: Feladat- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Számítógépes feladatírás
Gyakorlatvezető: B. Németh Mária, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
Józsa Krisztián, egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
Cél: Feladat- és javítókulcs-írás Word szövegszerkesztővel, fejléc, feladatkeret, kódkockák szerkesztése, használata, szöveg beírása, objektumok (ábra, táblázat stb.) beillesztése, válaszmezők típusai, szerkesztése, feladatok méretének változtatása, áthelyezése
Hallgatói feladat: Két szövegtípust mérő teszt, tíz feladat és javítókulcs számítógépes szerkesztése
Hallgatói anyag: Feladat- és javítókulcs-sablon (Word fájl), teszt- és javítókulcs-sablon (Word fájl)
Dokumentáció: Feladat- és javítókulcs-sablon (Word fájl), teszt- és javítókulcs-sablon (Word fájl)
Olvasás-szövegértést mérő tesztek szerkesztése I-II.
Gyakorlatvezető:B. Németh Mária, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
Vidákovich Tibor, habil. egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A szövegértés mérésére használható szövegtípusok áttekintése. Követelményrendszer összeállítása, szövegek és tesztfeladatok paraméterezése, a tesztszerkesztés gyakorlása
Hallgatói feladat: A kiválasztott szöveg jellemzése, az elkészült feladatok paraméterezése. A meglevő feladatok által le nem fedett követelményekre négy új feladat és javítókulcs írása, az új feladatok paraméterezése, két szövegtípusból és tíz feladatból teszt és javítókulcs összeállítása. A munka megbeszélése, megkezdése az I. részben, ellenőrzése, javítása a II. részben történik.
Hallgatói anyag: Teszt- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
Dokumentáció: Teszt- és javítókulcs-minták (fénymásolat)
A diagnosztikus feladatbank fejlesztése
Előadó: Vidákovich Tibor, habil. egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged
Cél: A TÁMOP projekt keretében kidolgozandó feladatbank felépítésének és a munka ütemezésének áttekintése. A feladatbank-fejlesztés szervezése, a feladatíró munkacsoportok kialakítása, a következő időszak feladatainak megbeszélése
Dokumentáció: Bemutató (ppt-fájl)