Blöki és barátai
Matematikai gondolkodás fejlesztése

A program célja a matematikai gondolkodás fejlesztése 3-4. osztályos tanulók körében. Nagy hangsúly helyeződik többek között a különböző elemekkel végzett manipulációra, melyeken keresztül a gondolkodási műveletek (pl.: osztályozás, soralkotás, analógia, logikai operátorok) megfelelő begyakorlottsága érhető el. Erre épülve jelenhet meg formalizálás, a matematikai szimbólumokkal való műveletvégzés, ezzel segítve elő a matematikai fogalmak mélyebb megértését. A megszerzett tudás alkalmazásának elősegítése érdekében a gyakorlatok kapcsolódnak más tantárgyak tananyagához és hétköznapi helyzetekhez is. A program egy kerettörténetbe illeszkedik, melyben egy együtt élő állatcsoport különböző kalandjaiba kapcsolódhatunk be. A kerettörténet egyrészt motivációs célt szolgál, másrészről a szövegértést is fejleszti.

A program összesen 10 fejlesztő alkalmat tartalmaz, jelenleg az első foglalkozás érhető el. A további foglalkozások feltöltés alatt. A program papír és online alapon is elérhető lesz. A két platform különböző lehetőségeket kínál a differenciált fejlesztésre, így azok kiegészítik egymást.