eDia Óvodás tesztek modul

Az eDia-rendszer fejlesztésének eredeti fő célja 1-6. évfolyamon tanító pedagógusok munkájának segítése. A rendszer funkciói számukra lehetővé teszi, hogy objektív viszonyítási pontok mellett lássák diákjaik teljesítményét. Adatfelvételtől függően szöveges, egyénre szabott visszacsatolást is biztosítunk számukra diákjaik különböző tudás- és képességfejlettségi szintjéről. A rendszer tanórai integrációját segíti a Tanári tesztes modul, mely a teszt.edia.hu internetes címen érhető el. Az eDia-rendszer tanári tesztes modulja lehetővé teszi, hogy a pedagógusok ne csak a Kutatócsoport által összeállított teszteket használhassák pedagógiai munkájuk során, hanem saját maguk is összeállíthassanak mérő és/vagy fejlesztő teszteket a rendszer „Tanári tesztek” moduljában elérhető több ezer online feladat segítségével.

A jelen fejlesztés ötlete 2019-ben egy óvodapedagógusi konferencián fogant, alapja az eDia-rendszer Tanári tesztes modulja. Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport óvodapedagógusokkal és az MTA-KKCS Képességfejlődés Kutatócsoport munkatársaival együttműködve az óvodás korosztály számára és tabletekre optimalizált (nagy elemek, főképp kattintáson és húzd-és vond műveleteken alapuló, minden esetben hangszóró segítségével meghallgatható feladatok) feladatok kidolgozását kezdte meg. A fejlesztések eredményekébben 2020 elején közel 1000 feladattal elindulhatott az eDia-rendszer Óvodás tesztek modulja.


A modul elérhetősége: ovi.edia.hu


A jelen fejlesztés célja az óvópedagógusi munka segítése: személyre szabott mérő és fejlesztő eszközök gyors összeállítása szakértők által fejlesztett és lektorált feladatokból; a technológia oktatási munkába történő hatékony, fejlesztő integrálása; a gyermekek fejlettségi szintjéről és a fejlődés mértékéről azonnali visszacsatolás biztosítása; a gyermekek iskolakészültségének támogatása.

 

 

Vissza a főoldalra

 

Az óvodai feltételek között elvégezhető rendszeres felmérésekre az alábbi tesztek állnak rendelkezésre (a használathoz óvodai szintű regisztráció szükséges):

Tesztek