Koordinátor: Csíkos Csaba

Képzés A gyakorló pedagógusok, akik mindennapi munkájuk során végeznek értékelési tevékenységet, nélkülözhetetlen szerepet játszanak a pedagógiai értékelés modernizációjában, akárcsak bármilyen pedagógiai innováció elterjedésében. A program egyik leglényegesebb eleme a pedagógiai kultúra átfogó fejlesztése a tanárokkal történő közvetlen interakció – a résztvevők folyamatos tréningje, észrevételeik, javaslataik és visszajelzéseik szisztematikus összegyűjtése, elemzése, hasznosítása és azok fejlesztő programba integrálása – révén.

Az egyes területeken dolgozó szakértők és a gyakorló pedagógusok szakmai továbbképzése lényeges része a programnak az online diagnosztikus mérési rendszer hatékonysága és fenntartható fejlődése szempontjából. Mind a projektben részt vevő mintegy 250 iskola tanárai, mind a bevont szakértők szakmai továbbképzéseket tartanak a pedagógusoknak ismeretkörük tágítása céljából három különböző szinten:

  1. Az első szinten a részt vevő iskolákból valamennyi tanár lehetőséget kap arra, hogy első kézből származó tapasztalatokat szerezzen az online diagnosztikus mérési rendszer működésével és használatával, valamint az információkhoz történő hozzáféréssel kapcsolatban.
  2. A képzés második szintjén minden iskolából mindhárom vizsgált műveltségi terület egy-egy képviselője részt vesz egy alapos, 30 órás mérés-módszertani, matematikai és kutatás-módszertani ismereteket is magában foglaló képzésen.
  3. A harmadik szinten minden intézményből egy tanárnak lehetősége van egy szakvizsgával záruló szakmai továbbképzésen való részvételre. A diagnosztikus értékelési projekthez kapcsolódó közvetlen feladatok ellátásán túl ez a képzés felkészíti a résztvevőket, hogy intézményiszintű átfogó értékelési célokat határozzanak meg a projektben szereplő három fő műveltségi területen (olvasás, matematika és természettudomány).

A személyes konzultáció változatos formái a projekt egész időtartama alatt minden pedagógus számára elérhetőek lesznek, amit a személyes találkozások mellett az információs kommunikációs eszközök használatán keresztül valósítjuk meg. A programban részt vevő kutatók és szakértő értékelők speciális tematikus tréningek, valamint szakértők által vezetett workshopok keretében ismerkedhetnek meg a projekt céljaival és feladataival. A projekt eredményeiről ezen túl a szélesebb szakmai közvélemény is tájékoztatást kap, azokról szakmai konferenciákon is beszámolunk.Képzés

Videó