Diagnosztikus mérések fejlesztése projekt


Diagnosztikus mérések fejlesztése program (2009-2020)

Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói igényeket kielégítő, diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 , a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 (1-2. fázis), majd az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 WBS 4 (3. fázis) pályázatok által támogatott "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében egy ilyen, a személyre szóló visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését alapozta meg (1. fázis), kivitelezte (2. fázis), fejlesztette tovább és terjesztette el (3. fázis).

A fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjedt. Magában foglalta a diagnosztikus méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány) és további tizenhat területen (lásd: köteteink), a feladatírást, feladatbankok építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését.

A program fő célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú, majd elektronikus értékelő mérési-értékelési rendszer, az eDia online platform kialakítása volt. Ezek után az eDia rendszer visszajelentő modulja bővült számos elemmel, kifejlesztése került az eDia Tanári és Óvodai tesztmodul, amelyen keresztül kb. 20000 feladat vált elérhetővé a pedagógusok számára, fejlesztőprogramok kerültek kialakításra (edia.hu/elea), ezen kívül az eDia rendszert nagy számú hátrányos helyzetű tanulót nevelő iskolák számára is elérhetővé.

Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból (munkacsomagból) állt, melyek megvalósítása mindhárom fázis során egymással összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyt. A munkacsomagokról, továbbá a projekt különböző fázisainak eredményeiről az alábbi linkeken érhető el részletes leírás: