Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási projektjeink


Finn pedagógiai mérések az eDián keresztül

Az általános értelmi képességek mérésének és fejlődésének vizsgálati hagyományai kutatóműhelyünkben egészen az 1970-es évekig nyúlnak vissza, a technológiaalapú tesztelésben rejlő, tanulást és tanítást segítő lehetőségek feltérképezése pedig szintén közel egy évtizedes múlttal rendelkezik. E két területen alakult ki kutatási együttműködés kutatócsoportjaink és a Helsinki Egyetem pedagógiai mérési központja (Centre for Educational Assessment) között.

Egy Helsinki melletti nagyváros, Vantaa, 2015-ben a digitális tartalmakhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében 16 000 tabletet vásárolt a város diákjainak és tanárainak. A Helsinki Egyetem kutatói kaptak arra megbízást, hogy az új informatikai eszközök oktatási alkalmazásának hatását megvizsgálják, akik, ismerve a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjában folyó munkát, a szegedi fejlesztéseket és kutatási tapasztalatokat is bevonták a projektbe. A hatásvizsgálatok gyors és hatékony kivitelezésének az bizonyult, hogy az eDia-rendszerben található feladatok egy részét átültettük finn nyelvre, valamint a finn kutatókkal együttműködve további specifikus online mérőeszközök készültek.


Az induktív gondolkodás, illetve annak egyes komponensei központi szerepet kaptak a finn kutatók által elindított „tanulás tanulása” (Learning to Learn, L2) programban, a vizsgálat egyik alapját ennek megfelelően a szegedi műhely kutatói által összeállított induktív gondolkodást mérő teszt jelentette.Jelentősebb publikációk:

Csapó, B., Hotulainen, R., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban. Neveléstudomány, 7(3-4), 5-24. LETÖLTÉS

Nuutila, K., Tapola, A., Tuominen, H., Kupiainen, S., Pásztor, A. and Niemivirta, M. (2020). Reciprocal Predictions Between Interest, Self-Efficacy, and Performance During a Task. Frontiers in Education, 5:36.LETÖLTÉS