PhD hallgatóink eDia-hoz fűződő kutatásai


Az eDia rendszer alkalmazása számos, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában megvédett PhD fokozat megszerzésére irányuló kutatás megvalósításában jelent meg.


Név

A doktori disszertáció címe

Témavezető

A védés éve

Aigul Akhmetova

Assessing 6th and 8th Grades Students’ Reading Skills and Literacy in Kazakh, Russian, and English Languages in Kazakhstan

Csapó Benő

2022

Vo De Van

Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context

Csapó Benő

2022

Tánczikné Varga Szilvia

Online assessment and development of morphological awareness and reading comprehension in grades 2-4

Steklács János és Pásztor Attila

2021

Szabó Dóra Fanni

Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében

Csapó Benő

2021

Huszka Noémi

A tanuló-tanító közötti kapcsolat a pedagógusok szemszögéből: a Student-Teacher Relationship Scale kérdőív alkalmazása és a tanítói vélemények összefüggése a diákok válaszaival

Kinyó László

2021

Karimova Konul

The relationship between reading and listening skills with the self-concept in studying of Russian and English in Azerbaijan

Csapó Benő

2021

Mousa Mojahed

Computer-Based Assessment and Enhancement of Inductive Reasoning Skills: A Case Study of the Education System Development in Palestine

Molnár Gyöngyvér

2020

Gál-Szabó Zsófia Gabriella

A felsoroló kombinatív feladatok megoldásának értékelése a feladatok megértése és a stratégiahasználat alapján általános iskolások körében

Korom Erzsébet

2020

Jargaltuya Ragchaa

Teaching, Learning and Assessing Students’ English Language Receptive Skills in Mongolia

Csapó Benő

2020

Tóth Alisa

A színpercepció és színértelmezés online értékelési módszerei és vizsgálati eredményei 6-13 éves korban

Kárpáti Andrea és Molnár Gyöngyvér

2020

Wu Hao

Identifying the Influencing Factors of Problem Solving: A Cross-National Study

Molnár Gyöngyvér

2019

Dancs Katinka

Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata

Vidákovich Tibor

2018

Linus Kambeyo

Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills

Csapó Benő

2018

Simon Tünde

A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban

Kárpáti Andrea

2018

Kiss Renáta

A fonológiai tudatosság technológiai alapú mérése 5-8 éves gyermekek körében

Csapó Benő

2018

Fűz Nóra

Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében

Korom Erzsébet

2018

Pásztor-Kovács Anita

A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata

Molnár Gyöngyvér

2018

Tongori Ágota

Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information

Molnár Gyöngyvér

2018

Rausch Attila

Korai numerikus készségek online mérése

Csapó Benő

2018

Hódi Ágnes

Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non - cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text formats in grade 2

Nikolov Marianne

2018

Buzás Zsuzsanna

Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students

Kerek Ferenc

2017

Thékes István

Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies

Nikolov Marianne

2016

Pásztor Attila

Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése

Csapó Benő

2016

Asztalos Kata

A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben

Csapó Benő

2016

Szili Katalin

A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszerek kidolgozása és működésének hatékonyságvizsgálata

Molnár Gyöngyvér

2016

Hülber László

Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon

Molnár Gyöngyvér

2016

Tóth Krisztina

Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és probléma-megoldás terén

Molnár Gyöngyvér

2015

Magyar Andrea

Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata

Molnár Gyöngyvér

2015