Diagnosztikus mérések fejlesztése (2009-2015)


Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói igényeket kielégítő, diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a
TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001
(1. fázis) és a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 (2. fázis) pályázatok által támogatott "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében egy ilyen, a személyre szóló visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését kívánja megalapozni (1. fázis), majd kivitelezni (2. fázis).

A fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjed. Magában foglalja a diagnosztikus méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány), további tizennégy területen a fejlesztő munka elindítását, a feladatírást, feladatbankok építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését. A projekt fő célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú (1. fázis) és elektronikus (2. fázis) értékelő mérési-értékelési rendszer kialakítása.

Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból (munkacsomagból) áll, melyek megvalósítása mind az első mind a második fázis során egymással összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyt és folyik.