Diagnosztikus mérések fejlesztése (2009-2020)


Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói igényeket kielégítő, diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a
TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001
(1. fázis), a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 (2. fázis), majd az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 WBS 4 (3. fázis) pályázatok által támogatott "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében egy ilyen, a személyre szóló visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését kívánja megalapozni (1. fázis), kivitelezni (2. fázis), továbbfejleszteni és elterjeszteni (3. fázis).

A fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjed. Magában foglalja a diagnosztikus méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány), további tizenhat területen a fejlesztő munka elindítását, a feladatírást, feladatbankok építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését. A projekt fő célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú (1. fázis) és elektronikus (2. fázis) értékelő mérési-értékelési rendszer kialakítása és elterjesztése (3. fázis).

Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból (munkacsomagból) áll, melyek megvalósítása mindhárom fázis során egymással összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyt és folyik.