WORKSHOP

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1–6. évfolyamokra az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudomány területén (TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001)

Időpont: 2009. december 17. 10–15 óra

Helyszín: Hotel Erzsébet
Budapest, Károlyi Mihály u. 15

PROGRAM

Korom Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja nevében köszöntötte a résztvevőket, és ismertette a programot.

Csapó Benő a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” címmel ismertette a pályázat előzményeit, a projekt legfontosabb céljait és feladatait, valamint vázolta a részprojektek jelentőségét. Elmondta, az egyes munkafolyamatok egymásra épülnek, a munkacsoportok párhuzamosan dolgoznak. Hangsúlyozza a folyamatos kommunikáció jelentőségét.

Felvázolta az értékelés három dimenzióját és ismertetette a tervezett framework-ök háromdimenziós modelljét, valamint a tartalmi keretek kidolgozásához szükséges fontos alapinformációkat. A nagy műveltségi területekhez – az olvasás/szövegértéshez, a matematikához és a természettudományhoz – készülő mindhárom kötetben helyet kapnak a három dimenzió (diszciplináris tudás, pszichológiai és kulturális tényezők) elméleti alapjai, a részletes standardok. Mindhárom kötetet angol és magyar nyelven készül, így e munkacsomag eredménye hat kötet lesz.

Rövid szünetet követően a három szakterület felelősei Józsa Krisztián (olvasás/szövegértés), Csíkos Csaba (matematika) és Korom Erzsébet (természettudomány) ismertette az értékelési keretek és standardok általános műfaji alapjait, külföldi példákat sorakoztattak fel és bemutatták a fejlesztendő framework-ök tervezett felépítését, tartalmát, formáját.

A szendvicsebédet követően technikai jellegű megbeszélésre, a megvalósítás gyakorlati kérdéseire került sor. Ezt követően a három terület megvalósítói munkacsoportonként egyeztették feladatokat.

Résztvevők:
Olvasás-szövegértés:
Adamikné Jászó Anna, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Budapest
Dózsa Monika, tanító, értékelési szakértő, Herman Ottó Általános Iskola, Tatabánya
Józsa Krisztián, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Szeged
Kisné Bor Emília, főigazgató helyettes, értékelési szakértő, OVÁI PSZI, Orosháza
Molnár Edit Katalin, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Szeged
Papp Gabriella, főiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, BGGYK, Budapest
Steklács János, főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola
Szenczi Beáta, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
Tóth Dénes, tudományos segédmunkatárs, MTA, Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
Valuska Lajos, tanár, értékelési szakértő, Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd
Matematika:
Csíkos Csaba, SZTE Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged
Fábián Mária, EDUCATIO Kht., Budapest
Gábri Katalin, Oktatási Hivatal, Budapest
Kontra József, Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Lajos Józsefné, Oktatási Hivatal, Budapest
Makara Ágnes, ELTE TÓFK, Budapest
Szendrei Julianna, ELTE TÓFK, Budapest
Szitányi Judit, ELTE TÓFK, Budapest
Vargáné Molnár Márta, ELTE BGGYFK, Budapest
Zsinkó Erzsébet, ELTE TÓFK, Budapest
Természettudomány:
B. Németh Mária, MT-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
Makádi Mariann, ELTE TTK, Budapest
Nagy Lászlóné, SZTE TTIK, Szeged
Radnóti Katalin, ELTE TTK, Budapest
Tóth Zoltán, DE TTK, Debrecen
Tölgyszéki Papp Gyuláné, ELTE BGGYK, Budapest
Wagner Éva, Deák Diák Iskola, Budapest