2012

 • Csapó, B., Lőrincz, A. és Molnár, Gy. (2012): Innovative assessment technologies in educational games designed for young students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D. és Ge, X. (szerk.): Assessment in game-based learning. Foundations, innovations, and perspectives. Springer, New York. 235-254.

 • Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk., 2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő és Csépe Valéria (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): A diagnosztikus olvasás mérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 189-218.

 • Csapó, B. és Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó, B. és Csépe, V. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Csapó, B., Józsa, K., Steklács, J. Hódi, Á. és Csíkos, Cs. (2012): Diagnostic assessment frameworks for reading: Theoretical foundations and practical issues. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 183-213.

 • Leo Blomert és Csépe Valéria (2012): Az olvasástanulás és –mérés pszichológiai alapjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-86.

 • Wolfgang Schnotz és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 87-136.

 • Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137-188.

 • Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta (2012): Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 219-308.

 • Blomert, L. és Csépe, V. (2012): Psychological Foundations of Reading Acquisition and Assessment. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-78.

 • Schnotz, W. és Molnár. E. K. (2012): Societal and Cultural Aspects of the Assessment of Reading Literacy. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 79-128.

 • Józsa, K. és Steklács. J. (2012): Content and Curriculum Aspects of Teaching and Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 129-182.

 • Józsa, K., Steklács, J., Hódi, Á., Csíkos, Cs., Adamikné Jászó, A., Molnár, E. K., Nagy, Zs. és Szenczi, B. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 215-306.

 • Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk., 2012): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő és Szabó Gábor (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.

 • Adey, Philip és Csapó Benő (2012): A tudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57.

 • B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 59-92.

 • Korom Erzsébet és Szabó Gábor (2012): A természettudomány tanításának és felmérésének diszciplináris és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 93-150.

 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 151-177.

 • Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 179-310.

 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.

 • Adey, P. és Csapó, B. (2011): Developing and assessing scientific reasoning. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-53.

 • B. Németh, M. és Korom, E. (2012): Science Literacy and the Application of Scientific Knowledge. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 55-88.

 • Korom, E. és Szabó, G. (2012): Disciplines and the Curricula in Science Education and Assessment. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 89-156.

 • Korom, E., Lászlóné Nagy, B. Németh, M., Radnóti, K., Makádi, M., Adorjánné Farkas, M., Revákné Markóczi, I., Tóth, Z., Csíkos, Cs. és Wagner, É. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Science. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 175-306.

 • Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. és Csapó, B. (2012): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147-174.

 • Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.

 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-439.

 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-82.

 • Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudásalakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83-130.

 • B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 131-190.

 • Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191-240.

 • Nikolov Marianne és Vígh Tibor (2012): Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 241-288.

 • Kinyó László és Molnár Edit Katalin (2012): Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 289-326.

 • Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlõdés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.327-366.

 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezõi. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367-406.

 • Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai mûveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441-476.

 • Barabás Katalin és Nagy Lászlóné (2012): Egészségi állapot, egészségmagatartás. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 477-510.

 • Kárpáti Andrea és Pethõ Villõ (2012): A vizuális és zenei nevelés eredményeinek vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 511-544.

 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o.

 • Molnár, G. és Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 2012. április 24-25.

 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. IV. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. Plenáris előadás. 49. o.

 • Molnár, G. és Lőrincz, A. (2012): Innovative assessment technologies: Comparing ‘face-to-face’ and game-based development of thinking skills in classroom settings In: Chen, D. (szerk.): International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Education Innovation. Vol. 37. IACSIT Press, Singapore. 150-154.

2011

 • Csapó Benő (2011): The role of frequent assessment in improving the quality of learning Effective Policies for the Development of Competencies of Youth in Europe. Warsaw, 16-18 November 2011

 • Csapó Benő (2011): A technológia szerepe a pedagógiai értékelés fejlesztésében. Agria Media. Eger, 2011. október 11.

 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Zárókonferencia. Budapest, 2011. augusztus 26.

 • Csapó Benő (2011): Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. Pedagógiai Szakmai Nap. Orosháza, 2011. május 11.

 • Csapó Benő (2011): Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 30.

 • Csapó Benő (2011): Developing an online assessment system: Results of the first phase and future plans. Third Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 27 April 2011.

 • Csapó Benő (2011): Educational Assessment in Hungary and the Effects of PISA. Conference: Successful Educational Policies. What is behind the improvements in PISA? Santiago, 9 April 2011.

 • Csapó Benő (2011): TAO as a platform for an Online Diagnostic Assessment System. TAO Days. Luxembourg, 30 March 2011.

 • Csapó Benő (2011): A pedagógiai értékelés fejlődési tendenciái: a technológia alapú és a diagnosztikus tesztelés. Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Projektzáró Konferencia, Veszprém, 2011. március 25.

 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Oktatáselméleti Kutatócsoport – Oktatási Hivatal Workshop. Budapest, 2011. március 9-10.

 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2011. február 26.

 • Csapó Benő (2011): Az iskolák és osztályok közötti különbségek változásának település szintű elemzése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 256.

 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2011): The Infuence on Reasoning Skills on Later School Achievements: Results From the Hungarian Educational Longitudinal Program. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011.

 • Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011, szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Csapó, B. és Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • D. Molnár Éva, Papp Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit, Vargáné Molnár Márta: Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók mérésének akadálymentesítése. Gyógypedagógiai Szemle. Megjelenés alatt.

 • Habók Anita (2011): A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 225-251.

 • Habók Anita (2011): Tanulás tanulása affektív területének mérése 3. és 6. évfolyamon. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30.

 • Hódi Ágnes, Tóth Edit és D. Molnár Éva (közlésre benyújtva): Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. AERA.

 • Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és Szenczi Beáta (2011): Az elsajátítási motiváció vizsgálata számítógép-alapú kérdőívvel. Iskolakultúra. Megjelenés alatt.

 • Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna (2011): A tanulási motiváció számítógép-alapú mérési lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147–171.

 • Kasik László (2011): A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának érzelmi háttere 8–18 évesek körében. Magyar Pedagógia. 2. sz. 141-181.

 • Kasik László (2011): A tanulmányi teljesítmény, a szociálisérdek-érvényesítő képességek és a családi háttér kapcsolata 5., 8. és 12. évfolyamosok körében. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Szeged, 2011. április 29–30. Tartalmi összefoglalók, 38.

 • Kasik, L. és Tóth, E. (2011): Cooperation, Competition Behaviour of Children between 4 and 18 and the Effect of Parent Resources on Them. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). August 30–September 3, 2011 in Exeter, United Kingdom.

 • Kinyó László (2011): Az állampolgári kompetencia mérésének-értékelésének elméleti keretei. In.: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 105–145.

 • Kinyó László (2011, megjelenés alatt): 6–12 éves tanulók állampolgári ismereteinek diagnosztikus mérése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2011. november 3–5.

 • Miksztay-Rethey Brigitta (2011): A fejegér mint lehetőség halmozottan fogyatékos gyermekek szamara. Megjelenés alatt.

 • Molnár Gyöngyvér (2011): Assessing Developmental Aspects of Dynamic Problem Solving. SWEE 2011, Szeged, 2011. április 27-28.

 • Molnár Gyöngyvér (2011): Az alapképességek fejlődése. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó és Vidákovich Tibor (szerk.): A pedagógiai kultúra megújítása. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Megjelenés alatt.

 • Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 9. sz. 1038-1047.

 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 50.

 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-11.

 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben 2-11. évfolyamon. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 253.

 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, 2. sz. 127-140.

 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): The Development of Inductive Reasoning Skills from Grade 1 to Grade 11. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.

 • Molnár Gyöngyvér és Thibaud Latour (2011): Online tesztelés: lehetőségek és kihívások. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 63. o.

 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2011): Comparing Paper-Based and Computer-Based Testing in the First Grade. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011.

 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2011): The relationship between item type, students’ characteristics and media-effect in CBA. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.

 • Nagy Lászlóné és Barabás Katalin (2011): Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 173−224.

 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet és B. Németh Mária (2011): 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 104.

 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Hódi Ágnes és Csapó Benő (2011): Examining Media-Effect among Subgroups of Students with Different Ability Levels. . Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.

 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Sascha Wustenberg és Csapó Benő (2011): Measuring adults’ dynamic problem solving competency. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.

 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Thibaud Latour és Csapó Benő (2011): Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása. Új Pedagógiai Szemle, 1-5. sz. 8-22.

 • Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna és Józsa Krisztián (2011): A tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben. In: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.): PÉK 2011 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 29.

 • Tóth Edit és Kinyó László (2011): Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 254.

 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Comparing Primary and High-School Teachers’ Attitudes towards Testing and Accountability. Paper. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30–September 3, 2011.

 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 64.

 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Teacher's Opinion on Testing and Accountability. In: Inciting the Social Imagination: Education Research for the Public Good. New Orleans, United States of America, April 8–12, 2011. 221.

 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2011): Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 255.

 • Tóth Edit és R. Tóth Krisztina (2011): Az online tesztelés széleskörű bevezetésének infrastrukturális feltételei. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 65.

 • Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra. 10-11. sz. 124-137.

 • Zsolnai Anikó (2011): A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei. In.: Csapó Benő - Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 83-104.

 • Zsolnai, A. és Kasik, L. (2011): Development of coping strategies and social problem solving at the age of 8 and 12. 15th European Conference on Developmental Psychology. August 23–27., 2011 in Bergen, Norway.

2010

 • B. Németh Mária (2010): A társadalmi dimenzió megjelenése a követelményekben. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program összefoglalók. Budapest. 51.

 • B. Németh Mária (2010): A természettudományi tudás/műveltség értelmezései nemzeti standardokban. Iskolakultúra, 20. 12. sz. 92–99.

 • B. Németh Mária (2010): Természettudományos műveltség főbb koncepciói. Előadás. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2010: program, tartalmi összefoglalók. Szeged. 37.

 • Csapó Benő (2010): A technológia alapú diagnosztikus értékelés perspektívái. Diskurzus a kompetenciákról: képzés és gyakorlat. Konferencia, Kecskemét, 2010. november 26.

 • Csapó Benő (2010): Adapting educational assessment to changing conceptions of Knowledge. JURE Conference. Frankfurt, 21 July 2010.

 • Csapó Benő (2010): Promises of technology-based assessment. Education Leaders Forum. Warsaw, 7-8 July 2010

 • Csapó Benő (2010): Technological promises and challenges of computer-based assessment of complex skills. Paper presented at the symposium "ICT-based assessment of 21st-century skills". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010. 

 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2010): Implementing an online formative assessment system: From paper-based to computer-based testing. Paper presented at the symposium "Implementing large-scale technology-based assessments in five countries". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010. 

 • Csapó Benő (2010): The first phase of developing an Online Diagnostic Assessment System. 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 14-15 April 2010.

 • Csapó Benő (2010): A TAO-based Online Diagnostic Assessment System. TAO Days. Luxembourg, March 10-11. 2010.

 • Csapó Benő (2010): Issues and opportunities in technology-based delivery of assessments. Learning and Technology World Forum. London, UK, 11-13 January 2010.

 • Csapó Benő és Tóth Edit (2010): Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 108.

 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2010): Implementing an Online Formative Assessment System: From Paper- Based to Computer-Based Testing. AREA, Denver, USA, April 29- May 4. 2010. p. 213.

 • Csíkos Csaba (2010): Matematikai értékelési keretek szerepe a diagnosztikus értékelési rendszerek fejlesztésében. Előadás a VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2010, április 16-17.

 • D. Molnár Eva (2010): A sajátos nevelési igenyű tanulok mérés-értékelésének akadálymentesítése. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.

 • D. Molnár, É. és Székely, L. (2010): Effects of motivation components on reading ability in Hungarian sample. A secondary analysis of the PIRLS 2001 and 2006 data. In: von Davier, M. and Hastedt, D. (szerk.): IERI Monograph Series, Issues and Methodologies in Large-Scale Assessments 3. Volume, IERInstitute, Hamburg. 107-124.

 • Habók Anita (2010): A tanulás tanulásának keretei. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4-6. Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. 156.

 • Habók Anita (2010): Német reformok - Problémák és megoldások. Új Pedagógiai Szemle. 1-2. sz. 197-207.

 • Habók Anita (2010): Tanulási szokások egy fogalmi térképes fejlesztő program után. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. Program – Tartalmi összefoglalók. 146.

 • Józsa Krisztián (2010): Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 132.

 • Juhász Ágnes, Paless Eszer és Kálmán Zsófia (2010): Halmozottan fogyatékos gyermekek nevelési igényei. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.

 • Kasik, L. és Zsolnai, A. (2010): Development of social-interest realisation abilities at the ages of 4–18. 5th European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). November 24–26, 2010 in Lisbon, Portugalia. 90.

 • Kinyó László (2010): Az állampolgári kompetencia mérésének és értékelésének elméleti keretei. X. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2010. november 4–6. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (2010): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 159.

 • Korom Erzsébet (2010): Assessment dimensions of the science framework for grade 1−6. 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2010. április 14−15.

 • Korom Erzsébet (2010): Értékelési keretek és standardok kidolgozása a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén 1−6. évfolyamon. Szimpózium. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16–17. Tartalmi összefoglalók, 127-132.

 • Korom Erzsébet (2010): Természettudományi követelményrendszer kidolgozásának elméleti kerete. Szimpózium. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4-6. Tartalmi összefoglalók: 48-54.

 • Miksztay-Rethey Brigitta (2010): Segítő programcsomag SNI-gyermekek számára a számítógéphasználat elsajátításához. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.

 • Molnár Gyöngyvér (2010): A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata számítógépes környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. 55.

 • Molnár Gyöngyvér (2010): Lehetőségek és kihívások a számítógép-alapú mérés-értékelés területén. Innovatív tanárok fóruma. Budapest, 2010. november 18-20.

 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technológia-alapú mérés-értékelés hazai és nemzetközi implementációi. Iskolakultúra, 7-8. sz. 22-34.

 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technology-based assessment: Challenges and Promises. Keynote presentation, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27.

 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2010): Az induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 90.

 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2010): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata kisiskolás diákok körében. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 167.

 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Tóth Edit (2010): Developing online diagnostic assessment - Experiences of a large scale national case study in public education in Hungary. Worksop, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27. 186-187.

 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetősége oktatási környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 112.

 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérése az 1−6. évfolyamon. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, 157.

 • Nagy Lászlóné (2010): Fogalmi keret az egészségműveltség, egészségmagatartás oktatási környezetben való méréséhez. Kutató Tanárok IV. Tudományos Konferenciája, 2010. január 30. Budapest. Összefoglaló kötet, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest, 19. o.

 • Tóth Edit (2010): Pedagógusok nézetei a központi teljesítménymérésekről. Magyar Tudomány Ünnepe. 2010. november 16.

 • Tóth Edit (2010): Teachers' Attitudes Towards Assessments and Accountability: First Results of a Questionnaire Administered to Primary School Teachers. Paper presented at the 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. 14-15. April 2010.

 • Tóth Edit és Kasik László (2010): Szülői vélekedések a szociálisérdek-érvényesítő viselkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról. Új Pedagógiai Szemle, 60. 1–2. sz. 93–119.

 • Tóth, E. és Kasik, L. (2010): Analysis of Social Interest Realisation Behaviour and Parent Resources among Children between 4 and 17 and Their Parents. EARLI JURE. July 19–22, 2010 in Frankfurt, Germany.

 • Zsiák Gergő Pál (2010): SNI-gyermekek számítógépes segítésének múltja, jelene es jövője. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.

 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális készségek és képességek fejlesztése. In.: Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése óvodás kortól serdülőkorig. Akadémiai doktori értekezés, 208-224.

 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális kompetencia alkotóelemei: Szociális készségek és képességek. In.: Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése óvodás kortól serdülőkorig. Akadémiai doktori értekezés, 114-134.

 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális kompetencia kutatására és fejlesztésére szolgáló modellek. In.: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 78-96.

 • Zsolnai Anikó (2010): Megküzdési stratégiák vizsgálata 10 és 12 éves tanulók körében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2010. április 16-17.

 • Zsolnai Anikó és Kasik László (2010): A szociális készségek és képességek mérési lehetőségei. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6.

 • Zsolnai, A. és Kasik, L. (2010): Coping strategies at the age of 8, 10 and 12. 5th European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). November 24–26, 2010 in Lisbon, Portugalia. 102.

2009

 • Csapó Benő (2009): Nemzetközi kutatási-fejlesztési programok a technológiai alapú értékelés elősegítésére. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2009. november 20.

 • Csapó Benő (2009): Technological issues of computer-based assessment of 21st century skills. White Paper Working Group Meeting. San Francisco, USA, 17 October, 2009.

 • Csapó Benő (2009): A pedagógiai értékelés fejlesztésének új útjai: a formatív és az online tesztelés. XI. Országos Szakértői Konferencia. Hajdúszoboszló, 2009. október 8.

 • Csapó Benő (2009): New perspectives in educational evaluation: Formative and e-Assessment. Annual Colloquium of the Priority Research Program. Göttingen, Germany, 2 October 2009.

 • Csapó Benő (2009): Online diagnostic assessment: A project proposal. 1st Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 27 April 2009 

 • Csapó Benő (2009): Program of the Technological Issues Working Group. Meeting of the Assessment and Teaching of 21st Century Skills Project. San Diego, USA, 18 April, 2009.