Meghívó

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja tisztelettel meghívja Önt a TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 azonosító-jelű, „Diagnosztikus mérések fejlesztése” c. projektzáró konferenciájára.

Időpont: 2011. augusztus 26. 9:00-15:00 óra

Helyszín: Hotel Benczúr Budapest VI. kerület, Benczúr u. 35.

PROGRAM

9:00-10:00
Regisztráció (kávéval, frissítőkkel)
10:00-10:15
Köszöntő
10:20-11:00
A projekt átfogó szakmai értékelése, a „Diagnosztikus értékelés tartalmi kereteinek kidolgozása 1-6. évfolyamokra olvasásból, matematikából és természettudományból” c. munkacsomag eredményeinek bemutatása
Csapó Benő szakmai vezető,
egyetemi tanár, SZTE Neveléstudományi Intézet
11:00-11:30
„A Kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása” c. munkacsomag eredményeink bemutatása
Zsolnai Anikó munkacsomag koordinátor,
egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
11:30-12:00
„A diagnosztikus mérések feladatrendszerének kidolgozása, feladatbankok kiépítése” c. munkacsomag eredményeinek bemutatása
Vidákovich Tibor munkacsomag koordinátor,
egyetemi tanár, SZTE Neveléstudományi Intézet
12:00-13:00
Ebéd (hideg állófogadás)
13:00-13:45
„Az elektronikus tesztelés megalapozása- a TAO adaptálása”, valamint a „Hazai és nemzetközi mérési eredmények oktatáspolitikai célú másodelemzése” c. munkacsomagok és azok eredményeinek áttekintése
Molnár Gyöngyvér munkacsomag koordinátor,
egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
13:50-14:15
„Mérőeszközök fejlesztése sajátos nevelési igényű tanulók számára” c. munkacsomag értékelése
Molnár Éva munkacsomag koordinátor,
egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
14:15-14:45
„A közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak felkészítése” c. munkacsomagok eredményeinek áttekintése
Csíkos Csaba munkacsomag koordinátor,
egyetemi docens, SZTE Neveléstudományi Intézet
14:45-15:00
Zárszó, köszönetnyilvánítás
Csapó Benő szakmai vezető,
egyetemi tanár, SZTE Neveléstudományi Intézet