Óvodai nyílt nap és interaktív szülői értekezlet


2016. április 27-én a Szent-Györgyi Albert Agora Informatóriuma adott otthont az első kötetlen találkozóra az óvodavezetők, szülők és gyermekek között. A találkozó célja az volt, hogy közelebb hozza és megismertesse a szülőket és az óvodapedagógusokat az óvodások bevonásával végzett online tesztelésekkel. Ennek érdekében Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Fáyné Dombi Alice és Kiss Renáta tartott tájékoztató előadásokat az óvodai mérések nemzetközi és hazai helyzetéről, az innovatív óvópedagógus-képzés fontosságáról, valamint az óvodai tesztelés menetéről és a csatlakozási lehetőségekről. A rendezvény sikere nemcsak az eredményes szakmai fórumnak köszönhető, hanem annak is, hogy a résztvevők szabadon kipróbálhatták az óvodás korosztály készség- és képességmérésére alkalmazott eszközöket, így egy játékos családi délutánt biztosítottunk a legkisebbek számára is.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

Fókuszban a technológiaalapú mérés-értékelés - tavaszi konferenciasorozat a SZAB székházban


2016. április 25-26. között a XIV. Pedagógiai Értékelési Konferenciát követően immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE) elnevezésű nemzetközi műhelymunka, melyen hazai és nemzetközi szakemberek a kora gyermekkor és a kisiskoláskor témaköreiben tartottak előadásokat. A külföldi előadók többsége Finnországból, Németországból és Svájcból érkezett, a hazai szakértők között a SZTE Neveléstudományi Intézet professzorai valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói és doktorjelöltjei tartottak beszámolókat folyamatban levő vagy már lezárult kutatásaikról. Az előadások hazai és nemzetközi szinten szakmailag magas színvonalú diskurzust eredményeztek, Csapó Benő professzor és Molnár Gyöngyvér professzor asszony a külföldi vendégek számára részletesen bemutatta az intézetünk által kidolgozott eDia diagnosztikus mérési rendszert, valamint kezdeményezték a külföldi résztvevőkkel való közös projektek megvalósításának lehetőségét.

A workshop hivatalos honlapja: LINK

Tekintse meg a galériát is! [LINK]


A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete a Neveléstudományi Doktori Iskola közreműködésével 2016. április 21-23. között 14. alkalommal rendezte meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciát, melynek a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza adott otthont. Az évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián a korábbi évek hagyományai alapján a pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások és vizsgálatok, kísérletek, innovatív értékelési és oktatási módszerek, továbbá ezen területekhez kapcsolódó elméleti előadások kerültek bemutatásra.

A közel százhúsz látogató az idei évben harminc angol nyelvű, és ötven magyar nyelvű előadást hallgathatott meg. A konferencia három napján párhuzamosan futó angol és magyar nyelvű szekciók mellett ebben az évben is vezető neveléstudományi kutatók tartottak plenáris előadást. A konferencia első napján Romain Martin (Luxemburgi Egyetem) Luxemburg példáján keresztül ismertette a nemzeti értékelési rendszerek jelentőségét a bizonyítékokon alapuló oktatáspolitika megteremtésében. A második napon Pang Ming Fai, a Hongkongi Egyetem kutatója a fenomenográfia alkalmazásának szerepét mutatta be a mérés-értékelés hatékonyságának növelésében. A konferencia záró napján Mari-Pauliina Vainikainen a tanulás tanulása képesség kisiskoláskori fejlődését és az azt befolyásoló tényezőket mutatta be a Helsinki Egyetem longitudinális vizsgálatainak eredményeire építő előadásában.

A konferenciáról bővebben itt olvashat: LINK

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

VTV Híradó

VTV Kvantum

Professzoraink Amerikában


Az American Educational Research Association (AERA) az idei évben ismét megrendezte éves konferenciáját „Public Scholarship to Educate Diverse Democracies” címmel 2016. április 8-12. között Washingtonban, melyen a szegedi Neveléstudományi Intézetet Prof. Dr. Csapó Benő és Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér képviselte.
http://www.aera.net/EventsMeetings/AnnualMeeting/2016AnnualMeeting/tabid/15862/

Az 1916-ban alapított, fennállásának 100. évfordulóját ünneplő AERA évente megrendezi nemzetközi konferenciáját, melyre az amerikai résztvevők mellett egyéb, nemzetközileg elismert, aktív kutatói tevékenységet folytató résztvevőket várnak a neveléstudomány területéről. A konferencia a kutatók legnagyobb amerikai fórumaként lehetőséget biztosít a világ vezető gondolkodói és kutatói számára, hogy megvitassák a tudományterület legújabb eredményeit és javaslatokat tegyenek a további fejlesztési lehetőségekre. A többnapos rendezvény programját a tematikus blokkokba sorolt szakmai előadások és poszter szekciók mellet egyéb szakmai rendezvények és szemináriumok színesítik. Molnár Gyöngyvér a „Vocabulary Research and Instruction” elnevezésű szekcióban mutatta be kutatótársaival készült poszterét, „Exploring the Opportunities for the Adaptive Assessment of Vocabulary Knowledge in an Educational Context” címmel. A poszter a szókincs tudás oktatási környezetben alkalmazott adaptív értékelésének lehetőségeire hívja fel a figyelmet.

Az idei évben az International Cooperation in Education (ICE) szervezete a konferencia keretein belül „International Perspectives on School Governance” címmel egynapos szemináriumot hirdetett, melyre német és amerikai kutatók mellett, néhány nemzetközi kutatócsoport vezetője is meghívást kapott.
http://tba.dipf.de/ice/de/veranstaltungen/aera-tagungen/aera-2016

AZ ICE német alapítású szervezet elsődleges célja az empirikus kutatások és az oktatáskutatás területén tevékenykedő kutatók és kutatóintézetek közötti együttműködés támogatása és az eredmények megvitatásához megfelelő fórum biztosítása. A szeminárium központi témáját az iskolai fejlesztési lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó adatgyűjtési eljárások képezték, a meghívott előadók panelbeszélgetés és poszter szekciókban mutathatták be kutatási eredményeiket és kutatócsoportjuk munkásságát. A szeminárium zárásaként a résztvevők három workshop keretén belül lehetőséget kaptak az aktuális kutatási kérdések és témák megvitatására, valamint lehetséges együttműködési modellek kidolgozására, amely a későbbiekben az intézetek közötti hatékony kooperáció alapját képezheti.

Csapó Benő a panelbeszélgetések szekcióban tartotta meg „Online Diagnostic Assessment for Improving the Quality of Learning” című előadását, amelyben bemutatta az online tesztelésben rejlő mérési lehetőségek előnyeit, valamint az SZTE Neveléstudományi Intézet és az Oktatáselméleti Kutatócsoport által közösen elkészített modern tesztelési eljárást, az eDia platformot. Előadásában hangsúlyozta az újonnan kifejlesztett eljárás egyediségét, amely alkalmas a diagnosztikus értékelési lehetőségek feltárására és a fejlődést elősegítő további mérőeszközök kidolgozására az oktatási, nevelési tevékenység megkönnyítése érdekében.
http://tba.dipf.de/ice/de/veranstaltungen/aera-tagungen/agenda-aera-2016

Tudd meg, mit tudsz – Digitális Témahét


A Digitális Témahét elnevezésű program során a diákok, a pedagógusok és valamennyi érdeklődő betekintést nyerhet abba, hogy a digitális alapú technológiák miként épülhetnek be az oktatás folyamatába. A szervezők elsősorban olyan szervezetek, cégek és önkéntesek csatlakozását várják a kezdeményezéshez, akik hozzá tudnak járulni a diákok digitális kompetenciafejlesztéséhez és kreatív, innovatív módon mutatják be azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel az információs kommunikációs technológiák (IKT) a mindennapos oktatás részévé válhatnak.

Az idei évben 2016. április 8-12. között megrendezésre került Digitális Témahét programjaihoz az Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja „Tudd meg, mit tudsz” felhívással az általa létrehozott új generációs, elektronikus diagnosztikus mérési rendszer, az eDia bemutatásával csatlakozott. http://dth2016.hu/index.php/hir/edia-tudd-meg-mit-tudsz

Az érdeklődők regisztráció után az egér- és billentyűhasználat, az induktív és kombinatív gondolkodás, a gazdasági műveltség, a vizuális kultúra és a zenei képességek tesztjeit próbálhatták ki. Az eDia változatos, multimédiás elemeket is felhasználó, számítógép-alapú tesztjei a digitális generáció igényeinek jobban megfelelnek a hagyományos, papíralapú tesztelésnél. A hangok mellett képek, animációk, videók tették még színesebbé, életszerűbbé a feladatokat. A tanulók feladatokra adott válaszaikat változatos módon adhatták meg, például kijelöléssel, kattintással, átszínezéssel, mozgatással, átrendezéssel. A tesztek megoldása valódi élményt nyújtott a diákok számára, melyek eredményéről azonnali visszajelzést kaptak. A résztvevők visszajelzései alapján érdekes, a gyermek és a felnőtt érdeklődők számára egyaránt hasznos programmal sikerült gazdagítani a Digitális Témahét palettáját.

Az eDia rendszeréről bővebben itt: http://pedagogus.edia.hu/ tájékozódhatnak.

A diagnosztikus mérések tartalmi keretei - könyvbemutató


Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport a Diagnosztikus mérések fejlesztése című TÁMOP projekt keretén belül minden idők legrészletesebb tartalomfejlesztését valósította meg a matematika, az olvasás-szövegértés és a természettudományok területén, 1-6. évfolyamon. A bemutatásra kerülő, több mint 1.000 mintafeladatot tartalmazó tartalmi kereteket összegző könyvek elérhetőek a projekt honlapján. A párhuzamosan kidolgozott eDia mérési rendszer jelen pillanatban több évvel megelőzi a nemzetközi versenytársakat. Az eDia rendszer segítségével feltérképezhető a gyerekek iskolai felkészültsége, majd hatodik évfolyamig a három fő műveltségi területen egyénileg nyomon követhető fejlődésük. A fő területek mérésére szolgáló eDia feladatbank közel 20.000 feladatot tartalmaz. A projekt keretein belül a három fő terület mellett további 16 affektív és kognitív területen történt meg a diagnosztikus értékelési lehetőségek feltárása és készültek el a fejlődés időszaki felmérésére alkalmas mérőeszközök.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

VTV Kvantum

Hong Kongban is bemutatkozik az eDia


2016 márciusában Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára és az Oktatáselméleti Kutatócsoport TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című pályázat szakmai vezetője a Hong Kong Egyetem vendégeként tartott szakmai előadásokat.

A Hong Kong Egyetem Neveléstudományi Karának hallgatói és oktatói számára megrendezett programsorozat keretein belül „Educational assessment in Hungary: Current practice, research and development” című előadásában bemutatta a magyar pedagógiai értékelési hagyományokat és a magyar tanulók nemzetközi felméréseken nyújtott eredményeinek hátterében meghúzódó lehetséges okokat. Előadásában kiemelte a Kutatócsoport által kifejlesztett eDia rendszert és az abban rejlő lehetőségeket az értékelési hagyományok fejlesztése érdekében. Hangsúlyozta az eDia platform általános iskolai mérésekben betöltött hangsúlyos szerepét, amely elsősorban az olvasás, a matematika és a természettudományok területén hozhat jelentős eredményeket, elősegítve ezzel a magyar tanulók nemzetközi élvonalba való bekapcsolódásának lehetőségét.

Csapó Benő mársodik, „Teacher education in Hungary: Reform sin and prospects for research-based in-service teacher education” című előadásában a magyar tanárképzés történelmi hagyományinak bemutatása után a kutatás-alapú tanárképzés jelentőségeit hangsúlyozta. A finn modellre épülő, több országban sikeresen alkalmazott módszer hazai alkalmazása lehetőséget nyújthat a tanárképzés fejlesztésére, új dimenziók és nézőpontok bevezetésére.

A programsorozaton való részvétel lehetőséget nyújtott a szegedi és a hong kongi egyetem közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jövőben Dr. Ming Fai Pang a program elnöke Szegeden, a XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencián (XIV. Conference on Educational Assessment) fogja bemutatni intézetének munkásságát az érdeklődő szakmai közönség számára.


Az eDia a szegedi Arany János Általános Iskolában


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének munkatársai 2016. február 10-én látogattak el a szegedi Arany János Általános Iskolába, ahol megismerkedhettek a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 azonosító jelű, Diagnosztikus mérések fejlesztése című kiemelt pályázatának keretében kifejlesztett elektronikus diagnosztikus mérési rendszerével (eDia-val). Az online program működését és sokrétű lehetőségeit egy 1., egy 3., és egy 6. évfolyamos gyerekekkel végzett adatfelvétel során ismerhették meg, illetve próbálhatták ki maguk is.


Zárókonferencia Budapesten


A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című, 2012 és 2015 között megvalósult kiemelt pályázatának zárókonferenciájára 2015. november 27-én került sor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A nagyszabású eseményt Köpeczi-Bócz Tamás, az EMMI európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára nyitotta meg, majd Csapó Benő, a projekt szakmai vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket. A munkacsomagok vezetői beszámoltak a projektben vállalt célkitűzésekről és azok megvalósításáról az alábbi területeken: tartalmi keretek kidolgozása a három fő (olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány) és 16 további műveltségterületen; online értékelési rendszer (eDia) kifejlesztése; intézményi partnerkapcsolatok kiépítése; valamint a pedagógus-továbbképzések. A pályázat eredményeként 4 gazdagon illusztrált, a nemzeti standardokat és az online diagnosztikus mérések elméleti kereteit definiáló kötet született, közel 1000 magyarországi általános és középiskolával, valamint 8 tankerülettel alakítottunk ki partnerkapcsolatot, összesen több mint 1000 pedagógus vett részt a továbbképzéseinken, a maga nemében egyedülállóan fejlett, minden multimédia eszközt befogadó eDia feladatbankjába pedig közel 10,000 feladat került feltöltésre.
A 100 fős rendezvényen egyaránt részt vettek hazai politikai döntéshozók, a pályázat szakmai megvalósítói, valamint a partneriskolák képviselői és gyakorló pedagógusok. Elfogadta meghívásunkat Pölöskei Gáborné, az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára is, aki a vele készült interjúban hangsúlyozta a pályázatban elért szakmai eredmények fontosságát és hosszú távú hasznosíthatóságát a magyar oktatási rendszerben.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]


Helsinkiben is bemutatkozik az eDia


2015. szeptember 29. és október 1. között a Helsinki Egyetem vendége volt Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára, az Oktatáselméleti Kutatócsoport TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című pályázat szakmai vezető-helyettese. A doktoranduszok, szociológusok, speciális neveléssel és mérés-értékeléssel foglalkozó finn és japán szakemberek számára „Educational assessment and policy development in Hungary” címmel tartott előadásában nagy hangsúlyt fektetett a Kutatócsoport által a pályázat kereteiben kifejlesztett eDia rendszer és annak előnyeinek bemutatására, valamint a magyar közoktatási rendszerben való úttörő szerepének ismertetésére.


A kutatók útján - Kutatók Éjszakája 2015


Idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Kutatók Éjszakája elnevezésű programsorozat, amelyhez a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja két Európai Uniós pályázatával is csatlakozott. A Szent-Györgyi Albert Agora Informatóriumában egy este alatt igazi kutatókká válhattak az érdeklődők négy állomás bejárásával. Az ifjú kutatók a SAILS projekt keretében két állomáson tekinthettek meg és próbálhattak ki izgalmas természettudományos kísérleteket: sok egyéb mellett megtudhatták például, hogy milyen sok színe van a lilakáposztának, és hogy hogyan lehet citromból elektromos áramot facsarni. Két további állomáson az eDia platform segítségével több területen is felmérhették tudásukat a diákok: az egyik állomáson matematikai, olvasási és természettudományos feladványokra kellett válaszolniuk, míg a másik állomáson táblagépek segítségével kaphattak választ arra, hogy mennyire jó a hallásuk, logikájuk és mennyire jó megfigyelők.
A rendezvény növekvő hírét példázza a látogatók évről-évre növekvő száma; idén közel négyszáz gyermek járta végig a kutatók ösvényét barátaik, osztálytársaik, szüleik vagy tanáraik kíséretében. A résztvevők korosztálytól függetlenül nagy érdeklődéssel teljesítették az egyes állomások kihívásait, majd értékes ajándékokkal és élményekben gazdagon távoztak a késő estébe nyúló programról.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]Az eDia térhódítása a felsőoktatásban – az SZTE-n is elkezdődött a modern tesztírás kora!


A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című pályázatának keretében kifejlesztett elektronikus diagnosztikus mérési rendszer (eDia) a közoktatás után a felsőoktatásban is megmérettetik. A hazai szinten újdonságnak számító egyetemi tanulmányi alkalmasság mérését elsőként a Szegedi Tudományegyetem valósítja meg az eDia platform segítségével. Az azonnali visszajelentést biztosító online tesztrendszer segítségével végzett vizsgálatban alig két hét alatt több mint kétezer, 2015-ben érettségizett nappali tagozatos elsőéves SZTE-s hallgató vesz részt. A felmérés a TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 számú Hallgatói lemorzsolódás kezelése alprojekt keretében matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, természettudományok, angol nyelv és problémamegoldás területeken történik. Az egyenként 60 perces tesztek eredményét a hallgatók a teszt befejezését követően azonnal megtekinthetik; a kari és összegyetemi szintű statisztikai elemzések pedig a felmérést követő néhány napon belül elkészülnek. Az eDia rendszer segítségével a gyors és pontos számítógép-alapú tesztelés immár az általános iskolába lépéstől az egyetem kapujáig kíséri a tanulókat.


Online Diagnosztikus Mérések Fejlesztő Hatásainak Kiteljesítése a Partneriskolákban


Meghívó

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

Kuala Lumpurban is bemutatkozik az eDia


A Maláj Tudományos Akadémia a Nemzetközi Tudományos, Technológiai és Innovációs Központtal együttműködve, az Akadémiák Társaságának Természettudományos Oktatási Programjának támogatásával rendezte meg a Nemzetközi Tudomány, Technológia, Műszaki és Matematikai Tudományok Legmagasabb Döntéshozói Fórumát „Kutatás-alapú természettudományos oktatás a fejlődő országokban” címmel 2015. május 26-27. között Kuala Lumpurban, Malajziában.
A fórum főbb célkitűzései között szerepelt a kutatás-alapú természettudományos oktatáshoz (IBSE) kapcsolódó, a fejlett országokban sikeres kezdeményezések áttekintése; együttműködés kialakítása a különböző döntéshozókkal ennek támogatásában; a fejlődő országokban lényeges tapasztalatok összegyűjtése, valamint stratégiák kialakítása egy helytálló program megvalósítása érdekében.
A találkozó első napjának bevezető témája a fejlett országokban megvalósuló kutatás-alapú természettudományos oktatás volt. A szekció második előadója prof. dr. Csapó Benő, az Összeurópai Akadémiák (ALLEA) Természettudományos Nevelés Munkacsoport tagja, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője volt. Előadásában két nagymintás pályázat célkitűzéseit mutatta be, amelyek a kutatás-alapú természettudományos oktatás méréseihez kapcsolódnak (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education - ASSIST-ME és Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science - SAILS). Összefoglalta a kapcsolódó európai pályázatok főbb tapasztalatait, valamint hangsúlyozta a kutatás-alapú módszerek méréséhez kapcsolódó további kutatások fontosságát. Ezen felül kifejtette, hogy ez idáig hogyan valósultak meg a szummatív és formatív értékelések, illetve hogy a formatív és diagnosztikus mérések tekintetében miért szükséges külön figyelmet fordítani a kutatás-alapú természettudományos oktatási módszerek hatékonyságának fejlesztésére. Ismertette továbbá, hogy miért fontos a gyakori visszacsatolás, különös tekintettel a fiatal tanulókra, valamint hogy a technológia segítségével hogyan valósulhatnak meg a rendszeres mérések. Végezetül felvázolta, hogy a mérés-értékelés területén történt legújabb fejlesztések hogyan biztosítják a kutatás új hullámának megindítását, támogatva a természettudományos nevelés kutatás-alapú fejlesztését.
A programon közel nyolcvan oktató, pedagógus-képző és döntéshozó vett részt fejlődő és fejlett országok nemzeti oktatási minisztériumainak, felsőoktatási intézményeinek, tudományos akadémiák képviseletében, valamint helyi és nemzetközi akadémiák tagjai és gyakorló kutatás-alapú természettudományokat tanító pedagógusok. A kétnapos rendezvény kivételes lehetőséget biztosított arra, hogy egy ilyen szakmai elittel ismertessük meg az eDia rendszer előnyeit.

Tavaszi konferenciák a pedagógiai mérés-értékelés jegyében


A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája és Oktatáselméleti Kutatócsoportja idén immár 13. alkalommal rendezi meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciát 2015. április 23-a és 25-e között az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A szakmai találkozón elsősorban a pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások, innovatív értékelési módszerek, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, pedagógiai kísérletek, innovatív oktatási módszerek, illetve azok eredményei, továbbá e területekhez kapcsolódó elméleti előadások kerülnek bemutatásra. Az idei konferencián is követjük azt a hagyományt, hogy a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert képviselői tartanak plenáris előadást. Csépe Valéria akadémikus asszony a kisiskoláskori olvasásfejlődés mérésének kihívásairól, problémáiról tart előadást. A természettudományos nevelés egyik aktuális módszertani kérdéséről, a tanulók kutatási készségeinek értékeléséről Odilla Finlaysont, a Dublini Egyetem kutatóját hallgathatjuk. Markku Hannula, a Helsinki Egyetem oktatója a szemmozgás-vizsgálatok legújabb generációs lehetőségeinek felhasználásról beszél az osztálytermi matematikatanulás kapcsán.

A konferencia hivatalos honlapja: http://www.edu.u-szeged.hu/pek2015/

A konferenciát egy, már szintén hagyománynak mondható, kétnapos nemzetközi workshop, a Szeged Workshop on Educational Evaluation - SWEE követi. Az április 27-e és 28-a között az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság épületében hetedik alkalommal megrendezésre kerülő program idei fő témái a mérés-alapú fejlesztőprogramok, a kognitív készségek fejlesztési lehetőségei, illetve a technológia-alapú mérés-értékelés legújabb eredményei lesznek.

A workshop hivatalos honlapja: http://www.edu.u-szeged.hu/swee/


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencia a TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című kiemelt projekt keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Meghívó
2014. december 10.: Online diagnosztikus mérések a tanulók korai fejlesztéséért című konferencia és workshop

2014. december 10-én Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár nyitotta meg a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által szervezett, Diagnosztikus fejlesztések mérése című projektről szóló, közel száz fős rendezvényt a Magyar Tudományos Akadémia Kupolatermében. Az államtitkár asszony beszédét követően a pályázat szakmai vezetője, Csapó Benő tartott előadást a diagnosztikus értékelés jelentőségéről a korai fejlesztésben. Molnár Gyöngyvér szakmai vezető-helyettes az eDia rendszer gyakorlati alkalmazásáról, Tóth Edit munkacsomag-koordinátor pedig a partneriskolai hálózat kiépítéséről tájékoztatta a résztvevőket. A program hátralevő részében a hallgatóság érdekeltségi körüknek megfelelő szekcióüléseken vett részt. A hazai oktatás-nevelés politikai döntéshozóinak és gyakorló pedagógusainak személyes találkozója szakmailag rendkívül sikeres volt.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

2014. november 27.: Diagnosztikus értékelés és kompetenciafejlesztés című szakmai konferencia

A Vajdasági Módszertani Központ szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara adott otthont 2014. november 27-én a Diagnosztikus értékelés és kompetenciafejlesztés című szakmai konferenciának, mely lehetőséget nyújtott a projekt munkatársainak, hogy nemzetközi szinten is bemutathassák a pályázat keretein belül fejlesztett értékelési rendszert.
A konferencia megnyitóját követően a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Joó-Horti Lívia ismertette a szerbiai országos mérések eredményeit, majd a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ részéről Varjú Potrebic számolt be a magyarkanizsai központ tanárok, gyermekek és szüleik kompetenciáinak fejlesztésére irányuló tevékenységéről. Ezt követően Molnár Gyöngyvér tartott előadást a segítő-fejlesztő diagnosztikus mérések megjelenéséről az iskolai gyakorlatban, majd Pásztor Attila beszélt a lemaradások megelőzésére készült, diagnosztikus értékelésre épülő fejlesztőprogramokról. A délutáni szekciókon Kinyó László, Pásztor Attila és Magyar Andrea, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet munkatársai mutatták be az eDia online diagnosztikus értékelési rendszert a résztvevőknek.


2014. november 8.: Kísérletek Kavalkádja népszerűsítő rendezvény

A szegedi Szent Györgyi Albert Agóra Informatóriumában megrendezett Kísérletek Kavalkádja elnevezésű természettudományos családi napon több egyéb kiállító mellett a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja is bemutatta két kutatási programját. A Diagnosztikus mérések fejlesztése és az Értékelési stratégiák a természettudományok kutatásalapú tanulásához című projektek programjai közel kétszáz látogatót vonzottak.
A gyerekek élvezettel és határtalan érdeklődéssel próbálták ki a Kristálygömbök, az Itt repül a kistojás!, Az építő és romboló folyó, valamint a Készítsünk pörgettyűt! kutatásalapú kísérleteket. A látogatók mindezek mellett próbára tehették természettudományos ismereteiket és számos egyéb képességüket a kutatócsoport által kifejlesztett eDia mérés-értékelési platform színes, életszerű, elektronikus tesztjeivel. Mindkét bemutatkozó pályázat kimagaslóan népszerű volt, ezzel is mutatva, hogy az élvezetes tanulás és játékos tudás-felmérés nem összeférhetetlen fogalmak, hanem a közeljövő megvalósítható célkitűzései.

Tovább a Kísérletek Kavalkádja galériába

„Papír és számítógép alapú feladatírás” akkreditált 30 órás tanár-továbbképzési program

A technológia gyors fejlődésének köszönhetően néhány év múlva a pedagógiai felmérések többségét már elektronikus eszközökkel valósítják meg. Fontos érdekünk, hogy e változással lépést tartsanak a magyar iskolák tanárai, ezért a projekt előző szakaszában kidolgozott szakirányú továbbképzések tartalmi és módszertani megújítását követően ingyenes és akkreditált pedagógus-továbbképzéseket szervezünk. A három fő műveltségi területre (matematika, természettudomány és olvasás) specializálódott gyakorlatorientált képzések olyan speciális feladatírói szakértelmet nyújtanak, amely használhatóak mind a papír, mind a korábbiaknál változatosabb feladatformák alkalmazását lehetővé tevő számítógép alapú feladatok írásában. A továbbképzés célcsoportja: tanítók, tanárok, pedagógiai értékelési tanácsadók és szakértők, illetve a projekt megvalósításában részt vevő kollégák. Elsősorban a matematikai és természettudományi gondolkodás, valamint a szövegértés fejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó végzettségűek jelentkezésére számítunk, akik a képzés sikeres teljesítését követően a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” projektben feladatírói munkára vállalkozhatnak.

Helyszín: SZTE Neveléstudományi Intézet (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. 3. emelet)
REGISZTRÁCIÓ


2014. szeptember: 2. Beiskolázási fázis a négy féléves szakirányú továbbképzéseken

A TÁMOP pályázat keretein belül 2012 őszén 102 fő iratkozott be a négy féléves szakirányú pedagógus-továbbképzési szakokra, ebből 2014 májusában 46 hallgató tett sikeres államvizsgát, 2015 januárjában pedig várhatóan újabb 8 fő veheti át a diplomáját. 2014 őszén ismét meghirdettük a képzéseinket, ezúttal négy (matematika, természettudomány, olvasás-szövegértés és kutatótanári) szakirányon, melyeken összesen 56 fő kezdte meg tanulmányait. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet által indított kihelyezett képzés a budapesti Közgazdasági Politechnikumban valósul meg.


2014. szeptember 26.: Kutatók Éjszakája népszerűsítő rendezvény

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Kutatók Éjszakáját, ahol felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek tartottak bemutatót az egyes tudományterületeken fellelhető aktualitásokról, érdekességekről. A rendezvénynek helyt adó Szent-Györgyi Albert Agóra Informatóriumában több mint 300 érdeklődő diáknak, pedagógusnak és szülőnek mutatta be a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a jelenlegi munkáját, az eDia elnevezésű, internet alapú mérési platformot. A látogatók érdeklődési körüknek megfelelően kipróbálhatták a dinamikus számítógép alapú teszteket. A hatalmas érdeklődés és a résztvevők lelkesedése méltán igazolta a pályázatban megvalósuló munka sikerességét.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

A Kutatók Éjszakáján is bemutatkozik az eDia rendszer játékos, dinamikus tesztjeivel2014. május 27-30.: „Köznevelés az iskolában” – országjáró előadás-sorozat


2014. május 27. és 30. között a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport részt vett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ „Köznevelés az iskolában” elnevezésű TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 pályázatának projektindító országjáró előadás-sorozatán. A program célja a hatékony belső szakmai párbeszéd elindítása volt, amelyhez kapcsolódóan a Kutatócsoport munkatársai a PISA-felmérések eredményeinek értékelését, arra vonatkozó megoldási javaslataikat mutatták be. A négy helyszínen (Pécs, Békéscsaba, Székesfehérvár, Szolnok) megvalósult előadás-sorozat keretein belül Csapó Benő, a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című kiemelt projekt szakmai vezetője, Molnár Gyöngyvér, szakmai vezető-helyettes, és Steklács János munkacsomag-koordinátor az iskolai fejlesztés lehetőségeit, a diagnosztikus mérések iskolai gyakorlatát, valamint az olvasás-szövegértés vizsgálatának helyzetét és kihívásait részletezték.

A két pályázat szakmai vezetésének együttműködésével egy közös akcióterv is kidolgozásra került, amelynek értelmében a kompetencia-méréseken legrosszabbul teljesítő 150 hátrányos helyzetű iskolát támogatják olyan módszertani megoldásokkal, amelyek a napi pedagógiai folyamatokba beépíthetőek, és támogatják a pályaválasztást, az idegen nyelvek és az informatikai tárgyak tanítását, illetve a korai iskolaelhagyók, és a lemorzsolódók számának csökkentését.

A rendezvény-sorozat sikerességét méltán példázza, hogy mindösszesen több mint 1.000 fő vett részt, többek között tankerület-vezetők, mérés-értékelési szakemberek, több mint 600 általános-és középiskola képviselője, gyakorló pedagógusok és szülők egyaránt.


Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport szakértői a „Köznevelés az iskolában” roadshow-n


2014. május 27. és 30. között az ország négy pontján találkozhatnak az SZTE OK oktatásszakértőivel az érdeklődő intézmény- és tankerületvezetők a KLIK „Köznevelés az iskolában” roadshowján. Dr. Csapó Benő, dr. Molnár Gyöngyvér és dr. Steklács János a magyar közoktatás égető kihívásaira adott lehetséges válaszokról tart előadást – többek között a PISA eredmények vonatkozásában.

További részletek


2014. május 19.: Az 5 órás kihelyezett pedagógus továbbképzések indítása

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport Továbbképzések című munkacsomagjának keretein belül útjára indította 5 órás, kihelyezett pedagógus továbbképzéseit, melynek első állomása 2014 májusában Tatabánya volt. Ősszel Harta, Bükkábrány, Győr és Egyházasharaszti pedagógusai vehettek részt a továbbképzésen. 2014-ben összesen 138 főhöz jutott el a képzés, 2015-ben pedig további képzések megvalósítása van tervbe véve, legalább nyolc megyében, összesen közel 500 fő bevonásával.Tíz napig a Szegedi Tudományegyetem volt a pedagógiai értékelés kutatásának európai központja


Április 29-től a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete, Neveléstudományi Doktori Iskolája és Oktatáselméleti Kutatócsoportja adott otthont három egymást követő rangos nemzetközi eseménynek. A három eseményt felölelő rendezvénysorozaton hazánk elismert nevelés-és oktatáskutatói mellett az Egyesült Államokból, Japánból, Kanadából, Izraelből, Luxemburgból, Csehországból, Németországból, Ciprusról, Írországból, az Egyesült Királyságból, Finnországból és Svédországból érkeztek az előadók.

További részletek


2014. március 27.: Az 500. partneriskola

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport a TÁMOP 3.1.9-11 pályázatának keretében partneriskolai hálózat kiépítését vállalta 550 iskola bevonásával. 2014. március 27-én ötszázadikként regisztrált rendszerünkbe a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola, amely azóta is lelkes partnerünk és aktívan közreműködik a méréseinkben. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves meglévő és leendő partneriskolánknak, hogy támogatják az eDia rendszer kipróbálását, a mérőeszköz-fejlesztést, és a Kutatócsoport munkáját!


2014. tavaszi mérések

A 2013-2014-es tanév második felétől a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja több nagyméretű mérést bonyolított le. Januárban több mint ötezer 6. és 7. évfolyamos tanuló angol és német nyelvtudását mérte fel; februárban és áprilisban összesen 5467, 4. és 5. évfolyamos tanuló közreműködésével elindult a szóolvasás-mérés első és második köre. Április és június között a három fő műveltségterület (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány) mérései zajlottak elsőtől hatodik évfolyamon, közel tizenhatezer diák részvételével.
Ezúton szeretnénk minden partneriskolánk pedagógusának és tanulójának megköszönni az együttműködést, hogy a tanév végi hajrában is volt idejük, energiájuk és kitartásuk a kiküldött mérések lebonyolítására. Minden kedves kollégának és diáknak jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!


2014. szeptember: Dinamikus problémamegoldás és nagymintás mérések indítása

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2014. szeptember 22-én 2-7. évfolyamon, több mint huszonötezer diák bevonásával elindította nagymintás méréseit matematika, olvasás-szövegértés és természettudomány műveltségterületeken. A dinamikus problémamegoldás mérése 3-12. évfolyamokon szeptember végén, közel nyolcezer diák részvételével kezdődött meg.


2014. május 1-3.: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és Neveléstudományi Doktori Iskolája tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciáját a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában 2014. május 1-3. között. A rendezvényen elsősorban pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások, a pedagógiai értékelést közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, innovatív értékelési és oktatási módszerek, pedagógiai kísérletek eredményei, illetve a területekhez kapcsolódó elméleti előadások voltak hallhatóak.
A közel százötven fős rendezvény mindhárom napján színvonalas magyar és angol nyelvű előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Több neves külföldi kutatót is vendégül láthattunk a konferencián: a finn és luxemburgi szakértők legfrissebb kutatásai mellett a rendezvény első napján Arthur C. Graesser a Memphisi Egyetemről, a második napon Andreas Demetriou, a Nicosiai Egyetem professzora tartott plenáris előadást.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

2014. április 29-30.: 6. Szeged Workshop on Educational Evaluation

2014. április 29. és 30. között hatodik alkalommal került megrendezésre a Szeged Workshop on Educational Evaluation-SWEE elnevezésű nemzetközi műhelymunkánk, ahol számos hazai és külföldi szakembert köszönthettünk. Az idei év témája a longitudinális mérés volt, ezen belül pedig a folyamatban levő kis- és nagymintás mérések bemutatása. A több mint ötven résztvevő közül többen érkeztek Luxemburgból, Németországból, Finnországból, de érkeztek vendégek az USA-ból, Írországból, Japánból, az Egyesült Királyságból, Csehországból is.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

2014. március 7-8: szakmai napok

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt keretében 2012. szeptembere óta vizsgálja online tesztrendszerével a tanulók kognitív és affektív készségeit és képességeit elsősorban az olvasás, természettudomány és matematika területeken. A Kutatócsoport munkájának sikerét a partneriskolákkal való tartalmas munkakapcsolat biztosítja. A pályázat eddigi tudományos eredményeinek ismertetésére, a partneriskolai hálózat bemutatására, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való munkakapcsolat tapasztalatainak megvitatására szakmai napokat szerveztünk. A rendezvényen tankerületek, általános- és középiskolák, pedagógiai intézetek, oktatáspolitikai döntéshozók képviseletében közel száz fő vett részt.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

Uniós Fejlesztések Nyílt Napja 2013. március 2.

Uniós Fejlesztések Nyílt Napja 2013. március 2.

A programra az alábbi linken regisztrálhatnak: www.edu.u-szeged.hu/urlap/nyiltnap

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

2014. január 25.: Rendszerszintű mérések az oktatásban – PISA 2012

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2014. január 25-én rendezte meg a Rendszerszintű mérések az oktatásban PISA 2012 elnevezésű konferenciáját a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában. A rendezvény célja elsősorban a 2012-es PISA eredmények Magyarországra vonatkozó problémáinak megvitatása volt. A konferenciát Dékány Imre, az MTA Szegedi Területi Bizottságának az elnöke nyitotta meg, majd Csapó Benő, a konferencia elnöke tartotta meg Értelmezési keretek a PISA 2012 eredményeihez című előadását. Ezt követően a mérési területek (olvasás, matematika, természettudomány, problémamegoldó gondolkodás) kerültek bemutatásra. A rendezvényen általános- és középiskolák, pedagógiai intézetek, felsőoktatási intézmények, tankerület-vezetők képviseletében közel százötven fő vett részt. A konferencia kiváló alkalmat teremtett a gyakorló pedagógusok, intézményi döntéshozók és egyetemi kutatók szakmai egyeztetésére, tapasztalat-cseréjére, személyes kapcsolatok kialakítására.

Tekintse meg a galériát is! [LINK]

2014. március 16-21.: Heidelbergi vendégprofesszor a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjánál

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja dr. Joachim Funkét, a Heidelbergi Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársát látta vendégül 2014. március 16. és 21. között. A Kutatócsoporttal korábban kötött együttműködési megállapodás keretében a professzor „Gondolkodás, kreativitás és problémamegoldás: fogalmak, értékelési technikák és eredmények” címmel egy tömbösített, intenzív kurzust tartott tizenhárom PhD hallgatónak. A tematika négy témakört foglalt magába: az egyszerű és komplex problémamegoldást; a komplex problémamegoldás értékelését; a lassú és gyors gondolkodást; valamint a kreativitást.
A tömbösített kurzuson felül prof. Funke személyes konzultációkat is tartott a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóknak, valamint a Kutatócsoport vezetőjével, Csapó Benővel is egyeztetéseket folytatott a társszerzőkként megjelentetni kívánt kiadványuk, „A problémamegoldás természete” című könyvről.
A TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése című pályázat 2. munkacsomagjának Problémamegoldás minor területén belül a Szegedi Tudományegyetem a Heidelbergi Egyetemmel közösen tervez tudományos kutatásokat, melyek keretében iskolai méréseket bonyolítanak le magyar és német diákok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a 3-8. évfolyamos tanulók komplex probléma-megoldási készségeiket célozzák meg. A kutatásokra várhatóan a jövő évben kerül sor.


2013. december 2-6.: Helsinki vendégkutató a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjánál

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2013. december 2. és 6. között Makkru Niemivirta-t, a Helsinki Egyetem Neveléstudományi Intézetének docensét látta vendégül. Az itt eltöltött idő alatt egy tömbösített szemináriumot tartott a Neveléstudományi intézet hallgatóinak „Strukturális egyenlet modellezés a neveléstudományban. Az időbeni változások elemzésének alapjai és alkalmazási lehetőségei” címmel.
A finn vendég a kurzus mellett a Szegedi Tudományegyetem és a Helsinki Egyetem tudományos együttműködési lehetőségeit is megtárgyalta Csapó Benővel, a Kutatócsoport vezetőjével. A két kutató közös kutatási tervet is készített, amelyben felvázolták egy finn-magyar közös mérés lehetőségét. Ennek keretében diákok komplex problémamegoldási készségeit mérik fel dinamikus környezetben, amelyet a Kutatócsoport Diagnosztikus mérések fejlesztése című pályázat keretében kifejlesztett eDia mérési rendszer segítségével valósítanak meg.Plakát

Nyitókonferencia plakát

Kattintson a képre a teljes méretben történő megjelenítéshez!