Koordinátor: Vidákovich Tibor

ElőadásAz iskolába lépő gyermekek készségeinek és képességeinek diagnosztikus felmérésére hazánkban először az 1970-es évek végén készült a pedagógusok által is használható mérőeszköz-csomag. Ezt évtizedeken át használták az óvodapedagógusok, illetve a szakértők és a kutatók is. A mérőeszköz-rendszer frissítésére és újabb országos bemérésére a 2000-es évek elején került sor, mely jelenleg ajánlott mérőeszköz-csomag az első évfolyamra belépő tanulók készségeinek és képességeinek diagnosztikus vizsgálatához. A negyedik évfolyamos tanulók átfogó diagnosztikus mérésére 2006 óta használható egy új, szintén átfogó tesztrendszer. Ezeket az eszközöket a Szegedi Tudományegyetem kutatói, illetve az általuk vezetett csoportok dolgozták ki, tapasztalataikat fel lehet használni egy új diagnosztikus feladatrendszer kifejlesztése során.

A projekt egyik fő célkitűzését, az első hat évfolyamot átfogó diagnosztikus eszköz kidolgozását egy feladatbank felépítésével kívánjuk megvalósítani. A három fő területen (olvasás, matematika és természettudomány) területenként több mint 500, összesen legalább 1500 feladat készül el. A feladatok a tartalmi keretek leírását követik, így az ott értelmezett dimenziókra külön feladatok készülnek. A tanulók eredményeit a hat évfolyamot átfogó egyetlen skálán lehet kifejezni. Ennek megfelelően a cél az, hogy a feladatok egyenletesen lefedjék az első hat évfolyam fejlődési folyamatait.

A feladatok kidolgozásában nagy gyakorlattal és speciális képzettséggel rendelkező pedagógusok vesznek részt. A feladatok bemérésére, paraméterezésére, nehézségi szintjük megállapítására országos reprezentatív mintákon kerül sor. Ezt követően a feladatokat a próbamérés tapasztalatai alapján javítjuk, fejlesztjük, és a feladatbankot további feladatokkal egészítjük ki. A feladatokból szummatív értékelés céljaira különböző tesztváltozatok készíthetők.

A papír alapon elkészített feladatbank feladataival elvégzett mérés eredményei viszonyításként szolgálnak a későbbi, online eredmények értelmezéséhez. A két médium segítségével elvégzett mérések összehasonlítása révén lehet a számítógépes tesztelés validitását vizsgálni. Azok a feladatok, amelyek arra alkalmasak, átkerülnek a számítógépre.

Videó