Koordinátorok: Hercz Mária és Csíkos Csaba


A továbbképzési program célja a projekt eredményének alkalmazását támogató humán erőforrás biztosítása. A projekt második fázisában sor kerül az első fázisban kidolgozott szakirányú továbbképzések továbbfejlesztésére részben a rendelkezésre álló tematika és tananyag aktualizálásával, részben újabb területekre való kiterjesztésével, tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Sor kerül pedagógiai értékelési tanácsadók, mérési koordinátorok, a projekt megvalósításába (tartalmi keretek karbantartásába, a feladatbank feltöltésébe, a feladatírásba) bevont szakértők képzésére is. A tanár-továbbképzési program beiskolázási elvén keresztül közvetve is elősegítjük a hátrányos helyzetű térségek pedagógusainak hatékony nevelő munkáját és valamennyi hátrányos helyzetű tanuló fejlesztését. A továbbképzési program eredményeképpen kidolgozásra kerülnek a fenntarthatóságot segítő, a pedagógusok mesterségbeli a tudását gyarapító képzési tematikák és programok, valamint létrejön a projekt eredményeinek alkalmazását biztosító, az ország teljes területét lefedő képzett humán erőforrás.