Koordinátor: Tóth Edit

ElőadásA 20. század végére az országos kompetenciamérések és a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok beépültek a magyar pedagógiai kultúrába és az eredmények nyilvánosságra hozatala a pedagógiához kapcsolódó foglalkozásokat gyakorlók körében nagy érdeklődéssel várt eseményekké váltak. Többek között az OECD-PISA, IEA-TIMSS és IEA-PIRLS vizsgálatok teszik lehetővé az egyes oktatási rendszerek számára, hogy teljesítményüket többféle szempontból összevessék más rendszerekkel, kövessék a teljesítmények változásának trendjeit. Így a kompetenciamérések és a nemzetközi összehasonlítások értékes információkat nyújtanak a magyar mérési és értékelési rendszerek fejlesztéséhez is. Minthogy a beszámolók csupán szummatív eredményeket közölnek, fontos, hogy a vizsgálatok teljes adathalmaza hozzáférhető, így az egyes tartalmi területek kutatói is profitálhatnak a vizsgálatok eredményeinek mélyebb elemzéséből. Továbbá, az egyes országok szakértői másodelemzéseket végezhetnek az adatokon, hogy saját országukra, illetve régiójukra jellemző problémákat világíthassanak meg.

Az alprojekt célja hasonló másodelemzések végzése. Összegyűjtöttük azon magyar és nemzetközi mérések adatbázisait, amelyeket a hazai oktatási rendszer fejlesztési lehetőségeinek szempontjából elemzünk. Ez a munka számos olyan statisztikai eljárás alkalmazását foglalja magában, amelyek jelenleg nem elterjedtek – ha egyáltalán használatosak – Magyarországon. Ezek az elemzések kiemelik a magyar tanuók teljesítményének azon aspektusait, amelyek nemzetközi összehasonlításban is megfelelőek, illetve amelyek további célzott fejlesztésre szorulnak. Kiemeljük a magyar oktatási rendszer problémái szempontjából releváns adatokat, amelyeket összevetünk olyan országok hasonló adataival, amelyekben ezek a problémák kisebb mértékben jelentkeznek. Az elemzések eredményeit a szakmai nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tesszük.

A számítógép alapú tesztelés alapvető feltétele az, hogy valamennyi iskolában rendelkezésre álljanak megfelelő technikai eszközök. Ezért a projekt magában foglalja az online teszteléshez szükséges minimumkövetelmények és -feltételek meghatározását, valamint a partner- intézmények informatikai felszereltségének, lehetőségeinek és az érintettek szakértelmének vizsgálatát is.

Videó