Koordinátorok: Antal Judit, Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér


Visszajelző rendszerek fejlesztése, iskolákkal való kommunikáció

A pedagógiai értékelés lehetőségeinek kibővülésével mind gyakrabban merül fel a különböző életkorú, vagy a fejlődés eltérő szintjein álló tanulók összehasonlításának igénye. Erre a célra olyan mérőeszközök kellenek, amelyek az egymástól fejlettség tekintetében távol álló tanulók eredményeit ugyanazon a skálán képesek kifejezni. Erre bizonyos mértékben minden teszt alkalmas, hiszen a tesztek eleve a különböző teljesítmények felmérésére készülnek. Ha azonban ugyanazzal a teszttel különböző életkorú, egymástól fejlettség tekintetében nagyon távol álló tanulók felmérésére kerül sor, az idősebbeknek egyes feladatok túl könnyűnek, míg mások feladatok a fiatalabbaknak túl nehéznek bizonyulnak. Jobb eszközöket lehet készíteni, ha a különböző fejlettségű tanulók különböző teszteket oldanak meg, és azok eredményeit azonos skálákon fejezzük ki. Erre a valószínűségi tesztelméletek, az IRT tesztmodellek, illetve az azokra épülő számítási eljárások alkalmasak. A projekt alatt kidolgozásra kerülő online visszajelző rendszer a diagnosztikus mérések eredményeinek gyors, esetenként azonnali visszajelzését biztosítja az érintettek számára, alkalmas lesz arra, hogy a pályázat során keletkezett diagnosztikus mérőeszközökkel online felmért tanulók eredményeit visszacsatolja az érintettek meghatározott körének. Támogatja, hogy a mérések során keletkezett adatok beépüljenek a pedagógusok munkájába, támogassák a fenntartók ellenőrzési feladatait, döntéshozatalát. A visszajelző rendszer lehetőséget ad arra, hogy a pedagógusok értékelési kultúrája, a külső értékelések elfogadottsága tovább javuljon, segíti a különböző értékelési formák céljainak megértését.