Diagnosztikus mérések fejlesztése (2009-2020)


A nemzetközi és a hazai mérési-értékelési programok átfogó, rendszeres visszajelzést nyújtanak a tanulók iskolai teljesítményéről. Az eredmények alapján végzett elemzések hatékonyan támogatják a közoktatási rendszer fejlesztését, segítik az intézményi szintű döntéshozatali folyamatokat, azonban a tanulók fejlődésének követéséhez, a tanulási nehézségek és az iskolai sikertelenség okainak feltárásához gyakori, részletes, személyes visszajelzésre van szükség. Az oktatási problémák nagy része visszavezethető az iskolát megelőző fejlődési lemaradásokra és az első iskolai évek tanulási zavaraira. A további problémák megelőzését hatékonyan segítheti egy olyan diagnosztikus értékelési rendszer, amely az iskolába lépéstől nyomon követi a tanulók egyéni fejlődését és jelzi az esetleges lemaradásokat, zavarokat. Egy ilyen, a tanulást és a tanítást közvetlenül támogató, segítő, fejlesztő diagnosztikus mérési-értékelési rendszer kiépítése a célja az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport által kivitelezett „Diagnosztikus mérések fejlesztése” projektnek.

A projekt megvalósulását az első fázisban (2009-2011) a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001, a második fázisban (2011-2015) a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 pályázat támogatta.