Koordinátorok: Csapó Benő, Tóth Edit


A közoktatás költséges és drága ágazat, amelyet jellemzően a (helyi, területi vagy állami) költségvetési forrásokból és a családok, háztartások ráfordításaiból finanszíroznak. A források hatékony felhasználásában, az oktatási rendszer eredményességében számos szereplő érdekelt, így például a fenntartók, az állam, a szülők, az adófizetők. Az oktatási rendszer eredményességének indikátorai között tartjuk számon a tanulók tudását. A projekt keretein belül kidolgozásra kerülő rendszermodell kidolgozásának célja a fenntartók döntéshozatali munkájának támogatása. Ehhez önkéntes közreműködőket keresünk, megállapodást kötünk olyan partnerekkel, amelyek oktatási intézményei bevonhatók (azok infrastruktúrája, informatikai felszereltsége, informatikai háttere alkalmas) a fejlesztési folyamatba. A rendszermodell meghatározó elemét képezi egy elektronikus, a mérések eredményeinek felhasználóbarát visszajelzését szolgáló felület.

Tankerületi Partnerség (Regisztráció)