Koordinátorok: Csapó Benő és Pásztor Attila


A  diagnosztikus  mérésekben  feltárt  fejlődésbeli  lemaradások  kompenzálására  alkalmas  eszközök  feltérképezése

A projekt keretein belül kiépülő online diagnosztikus mérési rendszer lehetőséget ad arra, hogy gyors visszajelzést kapjunk tanulóink tudásának állapotáról a három fő műveltségi (matematika, olvasás-szövegértés, természet- tudomány), valamint egyéb kognitív és affektív területeken az alapfokú oktatás első hat évfolyamában. A munkacsomag keretein belül olyan fejlesztő alkalmazások feltérképezése valósul meg, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak a természettudomány az olvasás-szövegértés, a matematika, valamint az általános gondolkodási képességek (például induktív, deduktív, kombinatorikai gondolkodás, problémamegoldás) területén a fejlődésbeli lemaradások kompenzálására 1-6. évfolyamokon. A kurrens oktatáselméleti ismeretekre alapozva meghatározhatóak azok a tantárgyi tartalmak, valamint a fejlesztendő képességek, amik alapján hatékony fejlesztő alkalmazások készülhetnek. A korai fejlesztés eredményeképpen hatékonyan felzárkóztathatóak a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, csökkenthetőek a diákok közötti különbségek, valamint javítható az iskolában elsajátított tudás iskolán kívüli alkalmazhatósága is. A munka eredményeképpen kidolgozott modellek lehetőséget biztosítanak a diagnosztikus mérés és a fejlesztés összekapcsolására.