A pályázat egyik legfontosabb eleme az előálló értékelési rendszer gyakorlatban való alkalmazásához és fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás, a személyi háttér megteremtése, a pedagógusokkal való interakció,  a programban közreműködő pedagógusok képzése. Az akkreditált képzési programokban résztvevő tanítók, tanárok és vezetők elsajátítják a számukra szükséges, közvetlenül használható ismereteket és képet kapnak a pedagógiai értékelés általános feladatairól és lehetőségeiről, a mérési adatok sokirányú felhasználásáról.