Koordinátor: Molnár Gyöngyvér


eDIA

Az információs és kommunikációs technológiák olyan új lehetőségeket kínálnak, amelyek forradalmasíthatják az oktatást, ezen belül a pedagógiai mérés-értékelés folyamatát. Ennek következtében elindult az olyan új generációs pedagógiai mérés-értékelési technológiák kidolgozása, amelyek rövidtávon is jelentős mértékű változást eredményezhetnek a pedagógiai mérés-értékelésben. A projekt részeként kifejlesztett online elektronikus diagnosztikus rendszer (eDia) használata számos új lehetőséget nyújthat a pedagógusok mindennapi munkájában a tanítási-tanulási folyamat tervezésétől a tanulói teljesítmények kritériumorientált értékeléséig. Tanórai, iskolai használatához elegendő egy általános böngésző és internetkapcsolat. A számítógép alapú tesztek a korábbiaknál változatosabb feladatformák alkalmazását teszik lehetővé. Például a feladatok utasításait nemcsak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják a gyerekek, így a tesztek a még olvasni nem tudó vagy olvasási nehézségekkel küzdő diákok körében is használhatók. A hangok mellett képek, animációk, videók teszik még színesebbé, életszerűbbé a feladatokat. A tanulók feladatokra adott válaszaikat változatos formában adhatják meg, például kijelöléssel, kattintással, átszínezéssel, mozgatással, átrendezéssel. Az eDia így nemcsak egyszerű feleletválasztós feladatok, hanem multimédiás elemek és a technológia új lehetőségeit maximálisan kihasználó feladattípusok közvetítésére is alkalmas. Mindezzel lehetőség nyílik egyrészt a már korábban is vizsgált tudás- és képességterületek új, innovatív és a diákok számára motiválóbb környezetben történő vizsgálatára (pl. nyelvi, zenei képességek), másrészt eddig nem vizsgált képességek jellemzőinek feltárására (pl. dinamikus problémamegoldás). Az elektronikus tesztelésben rejlő lehetőségek kihasználásával az eDia rendszer alkalmas lesz arra, hogy gyors visszajelzést adjon a tanulók tudás- és képességszintjéről. A modern technológiát és a webes alkalmazásokat használó platform új távlatokat nyit az osztálytermi tevékenységek átalakításához és hatékonyan segíti a pedagógusok mindennapi oktatómunkáját, értékelési feladatainak ellátását. Az eDia-rendszer végleges formájában lehetővé teszi a tanulók fejlődésének folyamatos nyomon követését, az esetleges lemaradások pontos jelzését, a tanítás személyre szólóvá tételét.

eDia-rendszer

DEMO teszt