Koordinátor: Molnár Gyöngyvér

Táblánál A multimédiás eszközök iskolai elterjedtsége megteremti azok többcélú hasznosításának lehetőségeit. Ezeket az eszközöket jelenleg is számos országban használják a tanulók értékelésére. A számítógépek olyan sokrétű lehetőséget kínálnak, hogy a pedagógiai mérésekben az elektronikus tesztelés belátható időn belül átveszi a papír-ceruza tesztek helyét. Az online mérés jobb hatásfokkal működik és költséghatékonyabb a hagyományos eljárásoknál, mert nincs szükség a tesztek kinyomtatásra, szállításra, kódolásra és az adatok rögzítésére.

Jelenleg már működik Luxemburgban egy nyílt forráskódú online mérési rendszer, ami egyaránt alkalmas az ismeretek és a képességek értékelésére. A szoftver a francia eredeti elnevezésből (Testing Assisté par Ordinateur) származó TAO betűszóként vált ismertté. A TAO különféle adaptációit már számos nemzetközi mérési programban (pl. a PISA- és a PIAAC-vizsgálatokban) alkalmazták. A szoftver továbbfejlesztése nemzetközi együttműködés keretében jelenleg is folyamatban van.

A számítógép alapú tesztelés – bármennyire is ígéretesnek tűnik – még világszerte a kezdeti stádiumában vanAz általános tesztelő szoftverek csak limitált számú feladattípust képesek kezelni és számos, papír alapon használható feladatot nem lehet számítógépen alkalmazni. Ugyanakkor e problémák megoldása érdekében világszerte folyik a szoftverek fejlesztése. Néhány innovációt e projekt keretében is kipróbálunk.

A munkacsomag két fő célja a TAO platform adaptációja, valamint a mérés szempontjából megfelelő feladattípusok elkészítése és kísérleti tesztelése. A feladatalkotás jelenleg többféle módon lehetséges, például a papír alapú feladattípusok átvitele révén, speciális feladatkészítő alkalmazásokkal vagy a tesztelő rendszerben történő közvetlen programozással. Ezeket a lehetőségeket mind kipróbáljuk. A projekt további feladata lesz a számítógépes teszteléshez kapcsolódó tevékenységek (pl. adatelemzés, visszajelzés) automatizálása.

A számítógép alapú értékelés rövid története azt mutatja, hogy a technológia alapú tesztelés eredménye nem mindig azonos a hagyományos, papír alapú mérések eredményével. Három fő terület lehet potenciálisan felelős az eltérésekért: (1) a monitoron megjelenő problémák megoldása a papíron való munkához képest eltérő kognitív folyamatok működtetését kívánja meg; (2) a papíron megszokott feladattípusok nem minden esetben transzferálhatóak könnyen elektronikus médiumra; (3) a tanulók azon képességét, milyen mértékben tudják megjeleníteni tényleges teljesítményüket a vizsgált képességet illetően, befolyásolhatja vagy behatárolhatja informatikai képességeik fejlettsége. Mindhárom jelenség további elmélyült vizsgálatot igényel, mielőtt a számítógépes tesztelés rutinszerűen használható lesz. A projekt során tekintetbe vesszük e hiányosságokat és keressük a problémák megoldásának lehetőségeit. Tesztelés folyamatban

Videó