Koordinátor: Csapó Benő

Az egyes műveltségterületek koordinátorai:
Olvasás:
Steklács János
Matematika:
Csíkos Csaba
Természettudomány:
Korom Erzsébet

A „Diagnosztikus mérések fejlesztése” első fázisában elkészültek a három fő mérési terület, az olvasás (Csapó és Csépe, 2012a; 2012b), a matematika (Csapó és Szendrei, 2011a; 2011b), és a természettudomány (Csapó és Szabó, 2012a; 2012b) tartami keretei. A munkákat megjelentető három kötet azonos szerkezetben foglalta össze az elméleti hátteret és a részletes tartalmi leírásokat. Tekintettel a kutatási eredmények gyors gyarapodására és a munka komplexitására a tartalmi kereteket időről időre frissíteni, aktualizálni kell. A tudományos megalapozás fejlesztésének és az új kutatási eredmények beépítésének első lépése az elkészült kötetek szakmai vitája, további külföldi szakemberek bevonása a kötetek értékelésébe, elemzésébe. A tartalmi keretek aktualizálásának másik forrása az alapvetően elektronikus alapra helyezett feladatbank igényeinek megfelelő átalakítása. A számítógépes alkalmazás a papír alapúhoz képest új feltételeket teremt. A mérendő tartalmat ugyan a konkrétan alkalmazott médium nem befolyásolhatja, azonban az új médium új validitási problémákat vet fel, amire a tartalmak konkrét leírása során tekintettel kell lenni. A további munkát jobban segíti, ha az átdolgozott tartalmi keretekben illusztrációként alkalmazott feladatok is az elektronikus médiumhoz igazodnak. A továbbfejlesztett tartalmi keretek támogatják a pedagógusok munkáját, mind a tanulók tudásának értékelését. Elméleti keretet szolgáltatnak a feladatbank feladatokkal való feltöltéséhez, frissítéséhez, az Országos kompetenciamérésekhez, és tananyagként használhatók a pedagógusok és a feladatírók képzésében.