A továbbképzési program célja a projekt eredményének alkalmazását támogató humán erőforrás biztosítása. A projekt második fázisában sor kerül az első fázisban kidolgozott szakirányú továbbképzések továbbfejlesztésére részben a rendelkezésre álló tematika és tananyag aktualizálásával, részben újabb terültekre való kiterjesztésével, tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Sor kerül pedagógiai értékelési tanácsadók, mérési koordinátorok, a projekt megvalósításába (tartalmi keretek karbantartásába, a feladatbank feltöltésébe, a feladatírásba) bevont szakértők képzésére is.

A tanár-továbbképzési program beiskolázási elvén keresztül közvetve is elősegítjük a hátrányos helyzetű térségek pedagógusainak hatékony nevelő munkáját és valamennyi hátrányos helyzetű tanuló fejlesztését. A továbbképzési program eredménye a fenntarthatóságot segítő, a pedagógusok mesterségbeli a tudását gyarapító képzési tematikák és programok. A projekt eredményeinek alkalmazását biztosító az ország teljes területét lefedő képzett humán előforrás.